Lärvux - Livslångt lärande

Bild på skrivmaterialLärvux är en utbildnig för vuxna personer med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Målet med utbildningen är att vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada ska stödjad och stimuleras i sitt lärande. 

Lärvux syftar till att ge eleverna kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna inom Lärvux anordnas på grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt som svenska för invandrare. Undervisningen är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov.

Eleverna arbetar enligt en individuell studieplan som upprättas tillsammans med personal. Studieplanen följs upp och utvärderas regelbundet.

Läromedel och studietakt anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar. Även undervisningen utgår från elevens förutsättningar. Undervisningen ges i liten grupp eller i stor grupp beroende på behoven. Arbete i grupp ger såväl kunskaper som social gemenskap och glädje. Gruppen ger trygghet och eleverna stöttar och hjälper varandra.

Var finns Lärvux?
Lärvux i Sigtuna kommun samarbetar i dagsläget med Sollentuna, Knivsta och Upplands Väsby kommun. I Sigtuna har Lärvux lokaler i Kunskapens Hus, Vikingavägen 2 i Märsta.

Alla vuxna som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada är välkomna att söka till lärvux på Arlanda Komvux. Om du inte är bosatt i Sigtuna kommun, behöver din hemkommun vara villig att stå för utbildningskostnaderna för att kunna läsa på Arlanda komvux. 

Ansöka till lärvux på Arlanda komvux
Anmälan görs på anmälningsblankett som du hittar som bilaga här till höger. Du skickar sedan anmälan till adressen nedan. 

Om du inte är folkbokförd i Sigtuna kommun ska du skicka denna ansökan till din hemkommun. Hemkommunen vidarebefordrar ansökan till Sigtuna kommun/Sigtuna Kompetens Center (SKC) efter ställningstagande om hemkommunen är villig att svara för utbildningskostnaderna.

Skicka anmälan till:

Sigtuna kommun
Sigtuna Kompetenscenter/SKC
195 85 Märsta

Intresseanmälan
Är du minst 20 år och är intresserad av läsa på lärvux i Arlanda komvux? Då kan du fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig med mer information! 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i

 
Om du har en kontaktperson, skriv in kontaktuppgifter nedan: 
 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument