Nya regelverk för vuxenutbildningen

Bild på dator och böckerFrån och med 1 juli 2012 gäller ny skollag, förordning, kursplaner och betygsskala för den kommunala vuxenutbildningen. Här kan du läsa mer om de nya kursnamnen, kursplaner och betyg numera gäller.


Från och med den 1 juli 2012 styrs den kommunala vuxenutbildningen (komvux) av en ny lag (SFS 2010:800) och förordning (SFS 2011:1108). De kursplaner och den betygskala som gäller för gymnasieskolan sedan den 1 juli 2011 (Gy2011) gäller för komvux från och med den 1 juli 2012 (Vux2012). 

Kurser har bytt namn

Kurserna på gymnasial nivå har bytt namn och/eller poäng och har i vissa fall ersatts av helt nya kurser. Ämnet matematik består till exempel av 11 kurser istället för 7. 

Ny betygsskala

Betygsskalan består av A-F istället för  MVG-IG.

Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen

Slutbetyg (2 350 poäng) kommer att fasas ut och ersätts av gymnasieexamen (2 400 poäng) där det av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

Fram till 1 juli 2020 (tidigare 1 januari 2017) har du möjlighet att få ett slutbetyg utfärdat enligt övergångsregler. Därefter gäller dock de nya reglerna vilket innebär att du läser mot en gymnasieexamen. Detta innebär att vissa kurser som du har läst före den 1 juli 2012 inte kan tillgodoräknas i en examen. För att se vilka kurser som kan tillgodoräknas, se SKOLFS 2015:34.

Om du har ett samlat betygsdokument  och vill veta mer om vad som gäller för just dig, ta kontakt med studievägledare på Sigtuna kompetenscenter.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation