Undersköterska BAS

Bild på personal inom vården

Arlanda Komvux erbjuder en basutbildning på 40 veckor, ett första steg för dig som vill utbilda dig till undersköterska.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på vårdinrättningar i kommunal regi. På skolan finns dessutom möjlighet att träna praktiskt i vårt metodrum. APL kan valideras vid lång arbetslivserfarenhet.  

Baspaketet kan du sedan bygga på med en fördjupning på ytterligare 20 veckor med två olika fördjupningsalternativ, Äldreomsorg eller Hälso- och sjukvård på 400 poäng.

Förkunskaper 

För att klara utbildningen ska du ha kunskaper i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande. Det krävs datorvana.

Kurser i baspaketet - 950 poäng

Hälsopedagogik 100 poäng
Medicin 1 150 poäng
Etik och människans livsvillkor 100 poäng
Psykologi 1 50 poäng
Psykiatri 1 100 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 100 poäng

 

Validering

I kurs där APL ingår kan du med vårderfarenhet validera APL och samtidigt läsa kursen.

Vid lång vårderfarenhet med minst tre års heltidsarbete kan du validera hela kurser. Validering består av att du söker utbildningen och får träffa en lärare samt en studievägledare där ni tillsammans går igenom en Individuell studieplan (ISP) och där du berättar om din vårderfarenhet, kurser, betyg m.m. Läraren mäter och värderar dina kunskaper mot skolverkets mål och kunskapskrav i kurser/na som du vill validera. Valideringen leder till muntlig och skriftlig prövning för betyg. Detta innebär för dig att du kan påbörja studierna utifrån din aktuella kunskapsnivå, att vi tillsammans kan individanpassa din utbildning och att det eventuellt kan förkorta din utbildningstid. 

Studiegång

Det som krävs för att du ska kunna läsa hos oss är tillgång till dator med internetuppkoppling och virusskydd. Du måste ha grundläggande datorvana, dvs. kunna hantera Word, bifoga filer, E-post, Internet osv. alternativt läsa kursen Information och kommunikation 1.
Vi använder oss av plattformen Moodle i kontakt mellan elev och lärare. Där finns det också fortlöpande information för respektive kurs.

Bild på omvårdnadsbrosch, Foto PQ LayoutEfter avslutad utbildning med minst 1450 gymnasiepoäng inklusive Svenska som andraspråk1/Svenska 1 får du en fin brosch.

För mer information kontakta Helena Eriksson, utbildningsledare, (se mer under kontakt här uppe till höger).

 

 

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Läromedelslista för Hösten 2018

Länk till webbkatalogen där du gör din ansökan

Klicka på bilden ovan så kommer du till webbkatalogen där du gör din ansökan