Undersköterska - basutbildning

Bild på personal inom vården

Arlanda Komvux erbjuder en basutbildning på 40 veckor, ett första steg för dig som vill utbilda dig till undersköterska.

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) på vårdinrättningar i kommunal regi. På skolan finns dessutom möjlighet att träna praktiskt i vårt metodrum. Om man har lång arbetsliverfarenhet kan APL valideras.

Baspaketet kan du sedan bygga på med en fördjupning på ytterligare 20 veckor med fördjupningen Hälso- och sjukvård på 400 poäng. Läs mer om det i länken till vänster. 

Förkunskaper
För att klara utbildningen ska du ha kunskaper i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande. Det krävs även datorvana.

Kurser i baspaketet - 950 poäng

Hälsopedagogik 100 poäng
Medicin 1 150 poäng
Etik och människans livsvillkor 100 poäng
Psykologi 1 50 poäng
Psykiatri 1 100 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng
Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng
Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng

 

Validering
I kurser där APL ingår kan du med vårderfarenhet validera APL och samtidigt läsa kursen.

Vid lång vårderfarenhet med minst tre års heltidsarbete kan du validera hela kurser. Validering består av att du söker utbildningen och får träffa en lärare samt en studievägledare där ni tillsammans går igenom en individuell studieplan (ISP). Där berättar du om din vårderfarenhet, kurser, betyg m.m. Läraren mäter och värderar dina kunskaper mot skolverkets mål och kunskapskrav i kursen/-na som du vill validera. Valideringen leder till en muntlig och skriftlig prövning för betyg. Detta innebär för dig att du kan påbörja studierna utifrån din aktuella kunskapsnivå, att vi tillsammans kan individanpassa din utbildning och att det eventuellt kan förkorta din utbildningstid. 

Studiegång
Det som krävs för att du ska kunna läsa hos oss är tillgång till dator med internetuppkoppling och virusskydd. Du måste ha grundläggande datorvana, det vill säga kunna hantera Word, bifoga filer, e-post, internet. Alternativt kan du läsa kursen information och kommunikation 1 innan du läser vård och omsorg hos oss. 

Vi använder oss av plattformen Teams i kontakt mellan elev och lärare. Där finns det också fortlöpande information för respektive kurs.

Bild på omvårdnadsbrosch, Foto PQ LayoutEfter avslutad utbildning med minst 1450 gymnasiepoäng inklusive svenska som andraspråk 1/svenska 1 får du en fin brosch.

För mer information kontakta Helena Eriksson, arbetslagsledare. Du hittar hennes kontaktuppgifter under fliken "Kontaktinformation" till höger.

Ansöka till Arlanda komvux
För att ansöka till kurser hos oss kontakta Sigtuna KompetensCenter och anmäl dig där till Vård och omsorg på Arlanda komvux.

 

Studie- och yrkesvägledning på Arlanda Komvux

För att komma i kontakt med studie- och yrkesvägledare kontakta rektor för Arlanda Komvux. 

    

 


Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Länk till webbkatalogen där du gör din ansökan

Klicka på bilden ovan så kommer du till webbkatalogen där du gör din ansökan