fördjupning Specialpedagogik

Nästa start är preliminärt hösten 2018

 

Bild på brobygge av stenar, Foto: Futureomagebank.comUtbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med att hjälpa personer med vissa funktionsnedsätt-ningar. Du får en bra grund för ett arbete inom LSS gruppbostäder samt tillhörande dagliga verksamheter.
Utbildningen vänder sig även till dig som redan arbetar med människor och vill höja din kompetens.

Du läser kurserna i klassrum men kan även läsa i flexibel form med ett antal obligatoriska träffar samt regelbunden kontakt med läraren via vår lärplattform och/eller E-post. I utbildningen ingår även arbetsplatsförlagt lärande (APL) i alla tre nivåerna.

I fördjupningen ingår kursen Specialpedagogik 2. Här utvecklas dina kunskaper om samhällets olika insatser för denna målgrupp för att skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med olika funktionsnedsättningar.
Fördjupningskursen läses på distans (annan utförare) med datoruppkoppling.

Förkunskaper: För att klara utbildningen ska du ha kunskaper i Svenska/Svenska som andraspråk och Matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.  Det krävs goda datorkunskaper.

Kursinnehåll  nivå 1, 20 veckor

650 poäng

Vård- och omsorgsarbete 1 200 poäng
Hälsopedagogik 100 poäng
Medicin 1 150 poäng
Svenska som andraspråk 1 100 poäng
Vårdsvenska 100 poäng

Kursinnehåll  nivå 2, 20 veckor

400 poäng

Vård- och omsorgsarbete 2 150 poäng
Psykiatri 1 100 poäng
Specialpedagogik 1 100 poäng
Psykologi 1 50 poäng

Kursinnehåll  nivå 3, 20 veckor

500 poäng

Specialpedagogik 2 100 poäng
Socialpedagogik 100 poäng
Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
Palliativ vård 100 poäng
Etik och människans livsvillkor 100 poäng


Validering

Vid lång vårderfarenhet kan du validera kurser och/eller praktik. Du kan också söka särskild prövning av kurser. Kontakta våra studievägledare för mer information. 

För mer information kontakta Helena Eriksson, utbildningsledare, (se mer under Kontakt här uppe till höger).

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Länk till webbkatalogen där du gör din ansökan

Klicka på bilden ovan så kommer du till
Komvux webbkatalog där du gör din ansökan