Prövning

Bild på flicka som läser, Foto: Futureimagebank

Vad är en prövning?

Om du vill höja eller saknar betyg i en viss kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand har läst/läser in en kurs enligt kursplan och tentar av den.

I de flesta fall börjar du med ett skriftligt prov och följer upp med ett muntligt. Beroende på ämne kan även andra delar ingå, ex. laborationer eller andra praktiska moment.

Du skaffar själv litteratur och varje prövning kostar 500 kronor. Vi betalar inte tillbaka inbetald avgift om du inte genomför prövningen. Kursinnehåll och kunskapskrav hittar du på Skolverkets hemsida.

Anmäl dig genom att skriva ut och skicka in blanketten som ligger i ”ansökan till prövning”. 

På Arlanda komvux kan du enbart göra prövningar för Svenska som andraspråk 1 och 2 på gymnasial nivå. 

Ansökan kan skickas per epost till: asa.arozenius@edu.sigtuna.se eller per post till:

Åsa Arozenius
Arlanda komvux
195 85 Märsta

Hösten

 
21 oktober  Sista dag för anmälan till prövning

28 oktober

Sista dag att betala in avgiften
 


Efter sista dag för anmälan får du ett mail med information om hur du ska betala och hur du ska kontakta ansvarig lärare. Tid och datum för den muntliga delen samt eventuellt övrigt får du efter kontakt med läraren.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation