Ansökan

Här ansöker du till våra kurser. Klicka på länken här till höger för att ansöka till grundläggande- eller gymnasial vuxenutbildning eller till våra yrkesutbildningar.

Gymnasiekurser hösten 2019, sökbara från 1 april 2019
Kursstart 18 november
Sista ansökningsdag: 22 september 2019 

Grundläggande kurser hösten 2019, sökbara från 1 april 2019
Kursstart 14 oktober
Sista ansökningsdag: 22 september 2019
Kursstart 18 november
Sista ansökningsdag: 27 oktober 2019


 
Gymnasiekurser våren 2020, sökbara från 7 oktober 2019.
 Kursstart  6 januari Sista ansökningsdag: 10 november 2019
Kursstart 10 februari Sista ansökningsdag:  15 december 2019
Kursstart 16 mars Sista ansökningsdag: 19 januari
Kursstart 20 april Sista ansökningsdag: 23 februari
Kursstart 25 maj Sista ansökningsdag: 29 mars
  
 
Grundläggande kurser våren 2020, sökbara från 7 oktober 2019.   
Kursstart  6 januari Sista ansökningsdag: 15 december 2019
Kursstart 10 februari Sista ansökningsdag:  19 januari
Kursstart 16 mars Sista ansökningsdag: 23 februari
Kursstart 20 april Sista ansökningsdag: 29 mars
Kursstart 25 maj Sista ansökningsdag: 3 maj
    
 

För kurser på grundläggande nivå infaller sista ansökningsdagen 3 veckor före kursstarten, kursstarten är densamma som för de gymnasialakurserna.

Komplettera din ansökan med dina betyg 
För att din ansökan ska bli komplett måste du ladda upp betyg från tidigare studier, undantaget betyg som du har fått från Vuxenutbildningen i Sigtuna. Har du fått en bedömning av en utländsk gymnasieutbildning från UHR, ska den bifogas ansökan. Dokumenten ska skannas till ansökan senast en vecka efter det att ansökan är gjord. 

Om du läser mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du göra en studieplanering med någon av våra studievägledare. Du kan boka in en tid genom länken Boka tid för vägledning här till höger. Boka gärna en tid i god tid före ansökningsperioden.

Kan jag få hjälp med min ansökan till vuxenutbildningen? 
Du som redan studerar på en skola inom vuxenutbildningen ska i första hand kontakta din skola för att få hjälp med din ansökan och studievägledning. 
Du som är ny inom vuxenutbildningen och är folkbokförd i Sigtuna kommun kan vända dig till Sigtuna kompetenscenter för studievägledning och studieplanering. Våra kontaktuppgifter och öppettider hittar du under fliken Sigtuna kompetenscenter här uppe till vänster.

Vi tar inte emot ansökningar när ansökningstiden har gått ut 
För våra kurser på gymnasial nivå finns det inte någon reservantagning

Att söka utbildning till annan kommun
Om du vill söka till en utbildning som inte finns i vår webbkatalog, måste din ansökan först handläggas och godkännas av din hemkommun. Om Sigtuna kommun erbjuder samma kurs, ska du uppge orsaken till att du söker till annan kommun. Bifoga ett arbetsgivarintyg om anledningen är att du arbetar på annan ort.
Tänk också på att du bara kan söka utbildning som anordnas av en kommun. Du kan inte söka direkt till en privat anordnare. På grund av handläggningstiden behöver vi din ansökan i god tid före kursstart, men senast kursens sista ansökningsdag.

Fyll i en ansökan för avsedd utbildning. Ansökan hittar du på respektive kommuns hemsida

I ansökan ska du tydligt tala om syfte och mål med utbildningen. Om du läser mot ett slutbetyg eller en gymnasieexamen ska du uppge detta. Detsamma gäller om du läser för att behörighetskomplettera till högre studier. Uppge vilken utbildning kompletteringen avser och namnet på utbildningsanordnaren. Dessa uppgifter är viktiga för att vi ska kunna hantera din ansökan korrekt.

I ansökan ska papperskopior på tidigare betyg bifogas, även betyg från Arlanda Komvux. Om du har en bedömning av tidigare utländsk utbildning från UHR/VHS ska denna skickas med. Saknar du betyg kan vi även godkänna resultat av nivåtest.  

Observera att vi endast behandlar fullständiga ansökningar. 

Ansökan ska skrivas ut och lämnas till oss direkt eller skickas in per post.
Vår adress är:

Sigtuna Kommun
Sigtuna kompetenscenter
195 85  MÄRSTA

 Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Boka vägledning

Boka vägledning