Lärvux - Livslångt lärande

Bild på skrivmaterialLärvux är en frivillig skolform för personer med utvecklings-störning eller förvärvad hjärnskada och är sökbar från och med det andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år. Individen ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Lärvux syftar till att ge kursdeltagarna kunskaper och färdigheter som de behöver för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Kurserna inom Lärvux anordnas på grundläggande nivå och på gymnasial nivå samt som Svenska för invandrare. Undervisningen är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov.

Kursdeltagarna arbetar enligt en individuell studieplan som upprättas tillsammans med lärareoch studievägledare. Studieplanen följs upp och utvärderas minst en gång per halvår.

Läromedel liksom studietakt anpassas utifrån individens behov och förutsättningar. Även undervisningen utgår från den studerandes förutsättningar och sker individuellt, i liten grupp eller i stor grupp beroende på behov. Arbete i grupp ger såväl kunskaper som social gemenskap och glädje. Gruppen ger trygghet och kursdeltagarna stöttar och hjälper varandra.

Var finns Lärvux?

Lärvux i Sigtuna anordnar undervisning i Sigtuna, Sollentuna, Knivsta och Upplands Väsby kommun. I Sigtuna har Lärvux lokaler i Kunskapens Hus, Vikingavägen 2 i Märsta. I Sollentuna har Lärvux bra lokaler på Turebergsvägen 1b, 2tr

Anmälan

Anmälan görs på anmälningsblankett som du hittar som bilaga här till höger. Skicka anmälan till:

Sigtuna kommun, Lärvux
195 85 Märsta

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument

Länk till Informationsbroschyr om Särskild utbildning för vuxna

Informationsbroschyr om Särskild utbildning för vuxna