SFI Bas för kortutbildade

SFI BasSFI Bas är en grundutbildning och arbetslivsintroduktion för kortutbildade och analfabeter i Stockholms län

Sfi-Bas startade som ett projekt 2013, av vuxenutbildningen Södertälje kommun tillsammans med några Södertörns kommuner med syfte att utveckla en grundutbildning för målgruppen nyanlända analfabeter och kortutbildade (0-6 år skolbakgrund). Avsikten var att implementera Basutbildningen i hela Stockholms län och erbjuda målgruppen i länet denna utbildning.

Sfi-Bas är en grundutbildning och arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända analfabeter och kortutbildade (0 – 6 år). Sfi-Bas finns i Stockholms läns kommunerna – Järfälla, Nacka och Sigtuna. Utbildningen erbjuds till elever i länets kommuner.

Sfi-Bas är heltidsstudier vilket innebär 5 – 5,5 tim/dag. Undervisningen är praktiskt orienterad och utgår från deltagarnas förutsättningar och behov. Lärare, arbetsmarknadskonsulent och modersmålsstödjare arbetar tillsammans med att ge deltagarna kunskaper i svenska språket, läs- och skrivinlärning, kunskap om det svenska samhället, medvetenhet om hälsa och motion, digital kompetens och en förberedande arbetsmarknadsintroduktion.

En hel skoldag
För den som inte är studievan och har kort eller ingen erfarenhet av att gå i skolan betyder den hela skoldagen i Sfi-Bas att man får nyttiga kringkunskaper utöver Sfi.  Matematiken tränar det logiska och abstrakta tänkandet, hälsoavsnittet är till nytta för eleven själv och omvärldskunskapen stärker eleven som medborgare i det nya samhället. Efter Sfi-Bas är eleven mer studievan och de fortsatta kurserna i Sfi och grundläggande svenska som andraspråk går snabbare. 

Konkretiserade kursplaner för de olika ämnena i Sfi-Basutbildningen följs upp och revideras varje år av alla Sfi-Basnoderna gemensamt för att säkerställa att deltagarna får en likvärdig och kvalitetssäkrad utbildning oavsett vilken Sfi-Basnod man går på.  

Då målgruppen för Sfi-bas har genom gått en migrationsprocess och följder av detta är trauma och sjukdom jobbar pedagogerna med ett stort fokus på just detta. Språkstödjare finns tillgängliga för ”stöd i vardagslivets frågor” och hänvisar vidare vid upptäckt att kurativt stöd behövs. Studenterna får möjlighet att börja närma sig arbetsmarknaden tidigt genom ämnet arbetsliv där en arbetsmarknadskonsulent tillsammans med språkstödjare träffas varje vecka. Ämnet fokuserar på att stärka självbilden och det personliga ledarskapet samt att ge praktisk och teoretisk arbetslivskunskap.

Utbildningen innehåller:

  • Svenskundervisning på suggestopedisk grund – kommunikativ och deltagaraktiv metod som aktiverar fler sinnen.
  • Basämnen: vardagsmatematik, omvärldskunskap, digital kompetens och hälsa/rörelse
  • Arbetslivsintroduktion med studiebesök
  • Modersmålsundervisning


Hur anmäler jag mig?
Du är välkommen med en skriftlig ansökan. Ansökningsblanketter finner du i länken här till höger som du antingen mailar till oss på syv.arlandakomvux@sigtuna.se eller skickar i brev till: 

Sigtuna kommun, Sfi
195 85 Märsta  

 

För frågor kring kurs eller ansökan se kontaktuppgifter här uppe till höger

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Bild på SFI Bas-broschyrens framsida
SFI Bas-broschyr