Vem får läsa inom Vuxenutbildningen

Behörighet - uppfyller du kraven?
Bestämmelserna om behörighet finns i Skollagen (2010:800) 19-20 §§. Du måste uppfylla fyra grundkrav:

- 20 år eller slutfört gymnasium
Du är behörig från och med andra kalenderhalvåret (1 juli) det år du fyller 20 år. Om du har slutfört gymnasiet (med gymnasieexamen eller studiebevis) är du behörig även om du är yngre än 20. Det kan också finnas särskilda skäl för dig som inte har slutfört gymnasiet, och i så fall beslutar rektor.

- Folkbokförd i Sigtuna kommun
Du ska vara bosatt i Sverige och folkbokförd i Sigtuna kommun. Annars måste du lämna ansökan till din hemkommun som kan bevilja utbildningen. Undantag kan göras om du är bosatt i annat nordiskt land.

- Du får inte läsa det du redan kan
En förutsättning är att du saknar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Du som redan har ett godkänt betyg i ett ämne hänvisas till att göra en prövning om syftet är att höja betyget. 

- Du ska ha förutsättningar att klara utbildningen
Vilken nivå kan du börja på? I lagtexten står att du ska ha "förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen". Många kurser bygger på varandra och då ska du ha kunskaper motsvarande den underliggande kursen.

Rätt till komvux
Behörighet innebär inte automatiskt att du får en plats. Urval kan göras, se nedan. I vissa fall har du dock laglig rätt att läsa. Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom komvux för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

- grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare 
- en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare 
- en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast för en utbildning i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Urval - vem får plats?
Urval ska inte göras om du har rätt att delta enligt texten ovan.

Om platserna därefter inte räcker till alla görs ett urval baserat på de uppgifter du lämnar i ansökan. Urvalet görs enligt förordning 2011:1108 7 § kapitel 3:

Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Vid detta urval ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till en sökande som har kort tidigare utbildning och som

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan.

  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering.

  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

    Vi har tyvärr inte ekonomiska möjligheter att ta emot alla som söker.

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan