Yrkesvux

Bild på utbildningsskylt, Foto: Futureimage.comVad är yrkesvux?

Yrkesvux är en statlig extra satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Tanken är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, d.v.s. det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning.

Vem får delta?

Satsningen riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Det ska också vara möjligt för den som läst en studieförberedande utbildning att växla om och skaffa sig en yrkesutbildning.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ska företräde ges till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Du är behörig att studera inom komvux från och med andra kalenderhalvåret (hösten) det år du fyller 20 år. Du som har ett slutbetyg från gymnasieskolan får börja studera även om du är under 20 år.

Kursutbud

Vilka utbildningar som finns hittar du i kurskatalogen som finns i vår nya webbansökan . Se under rubriken Ansökan här till höger.

 

Studieekonomi

Det är till CSN (Centrala studiestödnämnden) du vänder dig för att ansöka om studiestöd/studiemedel eller om du har frågor som rör din ekonomi under studietiden. Mer information hittar du här: www.csn.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Ansökan