Välkommen till Sigtuna kommuns grundsärskolan

Välkommen till Sigtuna kommuns grundsärskolan

För närvarande är 58 elever mottagna i grundsärskolan. Vi arbetar i team. I teamet ingår en till två pedagoger, elev- och personliga assistenter. Vi samarbetar även med Centralskolans praktiskt estetiska lärare.


Ansvarig för grundsärskolans verksamhet är rektor, Ann Jansson.

Fakta

Grundsärskolan är en egen skolform med egen läroplan och kursplaner. Grundsärskolan omfattar utbildning i samma ämnen som i grundskolan, eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Inriktning träningsskola är avsedd för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen rymmer träningsskolans kursplan de fem ämnesområdena; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

 

Inkludering

Eleverna inkluderas utifrån deras förmågor och förutsättningar, ibland både enskilt och i grupp mellan de olika grundsärskoleteamen och med grundskolans olika elevgrupper.

 

Värdegrunden 

Eleverna i träningsskolan arbetar kontinuerligt med de olika delarna i värdegrundsblomman. Eleverna i grundsärskolan startar varje hösttermin med ett värdegrundstema.

Arbetslagets Team:

Inger Ahlgren Dahl Team A
Marie Bergfeldt Team A

Minna Engstrand Team B

Helga Eriksson Team C
Marie Flodin Stark Team C

Arne Hägervik Team D
Karin Damlin Team D

Cathrine Liljekvist Team E
Emelie Larsson Team E

Monica Malmberg Team F
Josefine Andersson Team F
Marie Ljus Team F

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Information

AKTUELLT

Verksamhetens kvalité är enligt Skolinspektionen mycket bra och det visar deras beslut efter tillsynen den 30 mars 2017.
Verksamheten uppfyller författningarnas krav i alla delar inom de arbetsområden som granskats.

Skolinspektionens beslut


Resultat av föräldraenkät 2017 skola/fritids

Föräldraenkät skola nov 2017

Föräldraenkät fritids nov 2017