Arbete - tema

Eleverna arbetar både i grupp och individuellt. Arbetet sker strukturerat efter elevernas individuella behov. Eleverna använder olika kommunikationssätt som konkret materiel, bilder, tecken och tal. bild schemabilder

Verksamheten planeras utifrån ett tematiskt arbetssätt. Hela grundsärskolan har ett gemensamt tema varje läsår.

Traditioner

Vi  är måna om våra traditioner. Vi följer årets högtider, firar t.ex. Lucia, julavslutning, julgransplundring, Valborg, sommarfest och FN-dagen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan