Kvalitet i skolan

Vi deltog för första gången i Kommunens skolundersökning under VT 2018.

På kommunens skolundersökning fick alla föräldrar i grundsärskolan möjlighet att svara och undersökningen visade ett gott reultat. Det var 42% av föräldrarna som svarade och det blev goda resultat gällande kunskaper, normer, och värden och hög nöjsamhet både i skolan och på fritids.

Den egna elevundersökningen i maj 2018 visade att 35 av 36 elever upplever trygghet i skolan och 21 av 23 elever upplever trygghet på fritids. I kommunens skolundersökning 2018 svarade 90% av föräldrarna att de upplever att barnet -är tryggt och trivs i skolan.

Analys: Eleverna känner sig trygga och får den stöttning de är i behov av. Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, fler medarbetare kan tecken som stöd och vi använder mera digitala verktyg som stöd i lärandet.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Svarsresultat nov 2018