Kvalitet i skolan

Vi mäter kvalitèn varje läsår genom att undersöka trygghet, lärande och nöjsamhet hos våra föräldrar och elever. Mätningarna görs både i digitala system som på papper.

Trygghet


Den elevundersökning i november 2018 visade att alla elever (37 svarade) upplever trygghet i skolan och 30 elever upplever trygghet på fritids av 30 elever som kunde svara.

Vår egen föräldraenkät, november 2018, med en svarsfrekvens på 62% visar att 93% upplever att "mitt barn trivs och känner trygghet" på fritids. I skolan svarar 84% att "mitt barn känner trygghet" i skolan. Båda undersökningarn agjordes på svenska, arabiska, engelska och spanska.

Kommunens föräldraundersökning i april 2019 med svarsfrekvens 62% visar att 87% föräldrar upplever att deras barn är tryggt på fritids och 89% av föräldrarna upplever att barnet är tryggt i skolan men resultat från föräldrar som instämmer helt har minskat.

Måluppfyllelse


God för de elever som läser ämnesområden och mindre god för de fåtal elever som läser ämnen.

Nöjsamhet


NöjdKundIndex i den kommungemensamma brukarundersökning som genomfördes under våren 2019 visar ett gott resultat både i skolan (74) och på fritids (77).

I vår egen föräldraundersökning som genomfördes i nov 2018 svarade föräldrarna att 80% var nöjda med skolans arbete och 89% var nöjda med fritidshemmens arbete.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Svarsresultat nov 2018