Kvalitet i skolan

Kvalitetsredovisningen beskriver vårt arbete på skolan och är en utvärdering av hur vi arbetat med och uppfyllt målen i läroplanen. Vi ser vad och hur vi har arbetat samt vad vi behöver förbättra.

Grundsärskolans elever och föräldrar deltar inte i kommunens BRUK undersökning. Detta beror på att antalet föräldrar och elever i årskurserna är för litet för att få ett statistiskt resultat.

De undersökningar som gjordes HT 2016 visade att alla elever känner trygghet och att de, utifrån sina sina förmågor,upplever att de har inflytande över sin utveckling och sitt lärande.
Resultaten ser olika ut i de olika teamen eftersom eleverna har olika förutsättningar.
Med en bra vuxentäthet har vi både kunskap och förmåga att förhindra kränkande behandling och kan direkt, vid behov, säga ifrån och utveckla elevers sociala samspel.
Vi behöver fortsätta arbeta med att fritids visa vilka aktiviteter vi erbjuder under året. På skolan får vi fortsätta att få eleverna och föräldrar att förstå och utveckla elevernas lärande.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan