Om skolan

CentralSkolaGula huset

 

VISION

Grundsärskolan vill utifrån en helhetssyn och i samverkan ge alla elever de bästa förutsättningar för livslångt lärande och en framtidstro.

 

 Gruppen

VÄRDEGRUND

Vi ger alla våra elever en känsla av sammanhang och gör livet hanterbart för dem.

Varje elev ska ha en meningsfull och innehållsrik tillvaro.

Vi vill ge alla elever möjlighet att få en ständigt pågående utveckling och undervisning anpassad efter elevens förutsättningar och behov.

Alla ska ha rätt att känna stolthet över ett väl utfört arbete.

Allaindividens olikheter ses som en tillgång.

 

LEDSTJÄRNA

 

"EN DEL BEHÖVER MER FÖR ATT FÅ LIKA MYCKET"

Grundsärskolan från F-9

 

Sigtuna kommuns grundsärskola befinner sig tillsammans med grundskolan Centralskolan på en tomt bestående av flera byggnader och där finns grundsärskola åk 1-9 och grundskola F-7.Grundsärskolan har också en resursgrupp för elever i F-klass med behov som tangerar spektra inom grundsärskolan.

Tre team samt ett fritidshem har verksamhet i Centralskolan och tre team har verksamhet i Röda huset. (f.d träningsskolans hus). Vår förskoleklass befinner sig i Gula huset.
För eleverna finns ett fritidsverksamhet kopplat till grundsärskolan. Under skoldelen arbetar fritidshemspersonalen som resurser i klass som komplement och förstärkning av elevens skoldag. Grundsärskolan består idag av 60 elever och med ett ökande elevunderlag. Fritidshemmen har idag 44 elever.
Chef och ansvarig för enheten är rektor. Rektor leder en ledningsgrupp bestående av två medarbetare från skolan och två medarbetare från fritidsverksamheten.
Grundsärskolan är organiserad i 7 team och 2 fritidshem. Förskoleklass är team F, lågstadiet är team A och C, mellanstadiet team D och G och högstadiet team E.
De elever som har fler- funktionsnedsättningar finns team B. Grundsärskolan har två egna fritidshem, Krabban och Krokodilen för elever F-6. När eleverna fyller 13 år övergår omsorgsbehovet till ett LSS beslut.
Grundskolan och grundsärskolan har vaktmästare, administratör och skolsköterska gemensamt. Grundsärskolan har ett eget elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, kurator och skolpsykolog samt tillgång till skolläkare. Kök och städ finns inte i skolans regi. Samverkan med representanterfrån de fackliga organisationerna träffas regelbundet.
Grundsärskolan består av två arbetslag, ett för pedagoger och ett för assistenter/fritidspersonal. Varje team har planeringstid. Teamen och arbetslagen bildar en helhet kring varje elev, De ska uppmärksamma varje individs intellektuella, sociala och emotionella utveckling mot målen under elevens skolår och pedagogerna håller en nära kontakt med föräldrarna.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation