Hälsoarbete på skolan

Barn behöver rörelse!

Barn som rör sig regelbundet mår bättre, orkar mer, sover lugnare och tänker snabbare. Vår roll som vuxna är att skapa goda förutsättningar för rörelse – i skolan och på fritiden. Barn har ett spontant rörelsebehov och vill gärna röra på sig på sätt som de tycker är roliga och lustfyllda. Genom att klättra, springa, rulla, rotera, balansera, åla, stödja, hoppa, kasta och fånga olika saker lär sig barn använda kroppen på ett funktionellt sätt. Rörelser automatiseras, balansen förbättras och barnet utvecklar sin förmåga att orientera sig i tid och rum.

Det är inte bara kroppskontrollen och motoriken som påverkas positivt av rörelse. Barn som rör sig regelbundet får också ett starkare skelett och muskler. Motståndkraften ökar mot sjukdomar och stress samt minskar risken för fetma och välfärssjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlbesvär och benskörhet.

Motorisk träning påverkar även ett barns sociala utveckling. I leken finns ofta rörelse med som en naturlig del. Barn som har ett brett rörelseregister har lättare att hänga med i lek med kompisar. Rörelse stimulerar hjärnan. Allsidig och lekfull motorisk träning stimulerar nervsystemet genom att fler kopplingar mellan kroppens nervceller bildas. Det betyder att både nervsignalerna från hjärnan till kroppens alla delar och nervsignalerna mellan höger och vänster hjärnhalva går snabbare. Mängden kopplingar och synapser mellan våra nervceller påverkar vår inlärningsförmåga. Läs mer om hur viktig barns rörelse är på:
www.generationpep.se

Vad gör vi i skolan och på fritids för att främja rörelse?

Barn har ett spontant behov av rörelse och det uppmuntrar vi genom att skapa goda förutsättningar för rörelse. Nedan följer exempel från vår verksamhet.

  • Det finns ingen bättre plats att medvetet träna barnens grovmotorik än i gympasalen. Gympasalen utnyttjar vi maximalt till lektioner i Idrott och Hälsa samt lekgympa på fritids.
  • Vår härliga skolgård uppmuntrar till rörelse. Fri lek på skolgården har barnen under skoldagen på rasterna och efter mellanmålet på fritids.
  • Vi har organiserad lek både ute och inne. I leken tränas inte bara motoriken utan även barnens sociala förmåga som att hålla sig till givna regler och samarbeta.
  • Både i skolan och på fritids har vi regelbundet återkommande utedagar då vi ger oss ut i naturen. 

Vad kan man göra hemma? Se över barnens möjligheter till vardagsmotion och uppmuntra deras spontana lust till rörelse genom att göra roliga saker tillsammans. Ha bollar, hopprep m.m. hemma. Bekväma kläder och skor är också viktigt när man vill uppmuntra till rörelse.

Tips till föräldrar: * Håll hårt på läggdagstider. * Ät frukost tillsammans med barnen. * Om barnen tycker om att sitta vid datorn kan man begränsa stillasittandet genom att kvitta datortid mot lektid ute.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan