Förväntningar och trivselregler

Elever och föräldrar kan förvänta sig att vi:  

 • Arbetar enligt nationella styrdokument och våra rutin-och handlingsplaner.
 • Gör vårt bästa för att stötta eleverna i deras kunskapsutveckling.
 • Arbetar för att skapa ett bra samarbete med föräldrar.
 • Värnar om elevernas fysiska och psykiska hälsa.
 •  Arbetar med elevernas attityder och värderingar för att förebygga mobbning och annan kränkande behandling.
 • Systematiskt utvärderar vi skolans kvalité och justerar våra arbetssätt för bästa resultat.

Som elev kan du förvänta dig att: 

 • Du får en skoldag som fokuserar på kunskapsinhämtning.
 • Alla visar hänsyn och respekt gentemot varandra.
 • Det finns en individuell utvecklingsplan för dig som visar hur vi ska arbeta mot kunskapsmålen i kursplanen.
 • Skolan är en arbetsmiljö med trygghet och arbetsro.
 • Du är sedd och får dina behov tillgodosedda.

Skolan förväntar sig av dig som vårdnadshavare att:

 • Du är positiv till skolan och visar respekt för dess arbete och regler.
 • Du tar aktivt del i möten för vårdnadshavare och i utvecklingssamtal.
 • Du tar del av skolans information och svarar på förfrågningar i rätt tid.
 • Du ger oss information som vi ber om för barns välmående och trygghet.
 • Ditt barn kommer till skolan med den utrustning och de kläder som barnet behöver under dagen.
 • Du tar aktivt del i ditt barns kunskapsutveckling och ansvarar för att ditt barn deltar i all undervisning.

Skolans trivselregler

Vi visar hänsyn mot varandra

Det innebär att vi alla, elever som vuxna, bidrar till att arbetsro råder i klassrummet, använder ett vårdat språk, är justa mot varandra och inte tar till våld.

Vi är rädda om vår gemensamma yttre och inre miljö

Det innebär att vi ser att lektionssalar, toaletter och övriga lokaler samt den yttre miljön ser trevlig ut genom att använda papperskorgar och hindra sabotage.

 • Vi passar tider och tar med oss det vi behöver till lektionen.
 • Vi äter inte godis och dricker inte läsk under skoltid för det är skadligt för hälsan.
 • Under lektionstid och i matsal har vi inte ytterkläder och huvudbonader i enlighet med våra traditioner.
  Dessa tillsammans med väskor och andra privata tillbehör förvaras i t ex  skåp eller på annan anvisad plats. Skolan ansvarar inte för värdesaker medtagna hemifrån.
 • Cyklar parkeras på avsedd plats och får inte användas på skolgården under skol- och fritidstid. Barn i olika åldrar finns på skolgården och kan skada sig. Cykling till skolan är tillåten från årskurs 4.
 • Rökning och användning av snus eller andra droger är förbjudet.
 • Snöbollskastning är inte tillåten på grund av skaderisken

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan