Förväntningar och trivselregler

I Sigtuna kommun ska alla barn ha det bra i skolan och få möjlighet att utvecklas maximalt efter var och ens förutsättning och förmågor. Skolan och hemmet har ett gemensamt ansvar för att skapa goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande. I skolan kommer ditt  barn att erövra kunskaper, lösa problem, hantera konflikter och utveckla sina förmågor och sitt samspel med andra. I dessa utmaningar behöver barnen vuxna som hjälps åtför att stödja dem.

Därför har vi tagit fram detta dokument som gäller på alla Sigtuna kommuns skolor.
(Tillsammans- Hem och Skola, se broschyr längre ner på sidan)

 

ORDNIGSREGLER


1. Nolltolerans mot våld, hot och kränkande behandling (även på internet).

2. Vårdat språk. Vi bemöter varandra på ett trevligt sätt och tilltalar varandra med ett vårdat språk - utan svordomar, kränkande uttryck eller kroppsspråk. Vi respekterar och lyssnar på varandra.

3. Passa tider och kom rätt förberedd. Alla förväntas passa tider och komma rätt förberedda för det arbete som ska utföras under dagen. Tag med dig rätt utrustning, följ instruktioner och utför givna arbetsuppgifter samt bidra till arbetsro i klassrummet.

4. Gemensam arbetsmiljö. Vi vårdar våra egna och andras saker, både inomhus och utomhus.

5. Snö. Vi kastar inte snöbollar på skolgprden.

6. Skolgården. Elever lämnar inte skolans område utan lärares tillstånd.

7. Alla mobiltelefoner samlas in av ansvarig pedagog under skol- och fritidstid. Fotografering, ljudupptagning och filmning är inte tillåtet i skolans lokaler.

8. Godisförbud. Det är godisförbud på skolan.

9. Cykling. Elever får cykla till skolan och fritids under vårdnadshavares ansvar. Det är lag på att barn under 15 år ska ha hjälm.

10. Hjälm. Hjälm skall användas vid all åkning i backe eller isbana.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan