Musik - sång - rytmik

bild noter

Vi  samarbetar med kommunens kulturskola (Pascalprojektet). Eleverna i träningsskolan har rytmik/ dans en gång i veckan i Kulturskolans lokaler. Eleverna i grundsärskolan har varje år ett musikprojekt som leds av Centralskolans musiklärare. Detta utmynnar i ett uppträdande i slutet av vårterminen.
Eleverna i Team D, E och G har sin musik undervisning i Kulturskolan.
FMT (Funktionell musikterapi) har en handfull elever genom utbildad personal på Kulturskolan.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan