Välkommen till oss i Team A!

I Team A går det 9 elever från årskurs 2-5. Eleverna har individuellt upplagda arbeten som utgår från kunskapsmålen i deras utvecklingsplaner. Eleverna har individuella scheman som innebär både individuellt arbete och arbete i grupp. Eleverna arbetar mycket med dator, lärplatta och konkret material.

 

 

Under en arbetsvecka hos oss:

Vi har ett samarbete med Kulturskolan där de yngre eleverna träffar en sångpedagog och en danspedagog 1 gång i veckan i Kulturskolans lokaler.

Vi har en utedag i veckan där vi går till skogen, olika lekparker, åker buss eller tåg eller går till affären.

Varje vecka har vi hemkunskap, bild och slöjd.
Vi åker även till varmbassäng och badar på Midgårdsbadet.

Vi använder våra upplevelserum och händelserum regelbundet; svarta rummet, vita rummet, taktilrummet och motorikrummet.

Vi promenerar i närmiljön varje dag.

Vi jobbar med våra individuella arbeten vid arbetsplatsen varje dag.

 

 

 

  Arbetar med Ipad.


Vi blandar färg och målar.

Vi som jobbar i team A

Pedagoger:

Inger Ahlgren Dahl
Marie Bergfeldt
 

Assistenter:

Helene Lindberg
Johanna Brag
Rodrigo Gomez
Gunilla Lappin
Christian Godoy
Elisabeth Östlund

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation