Välkommen till Team D!

I Team D går 10 elever från år 6. Vi är 2 pedagoger, Arne och Karin, och 7 elevassistenter som arbetar med och för eleverna. Alla elever arbetar utifrån Grundsärskolans läroplan ämnesområden. Eleverna har individuellt upplagda arbeten som utgår från de mål de har i sina IUP: er. I undervisningen använder eleverna konkret material, datorer, Ipad och arbetsböcker.

  

En arbetsvecka:

Varje dag inleds med en samling. Vi arbetar individuellt med eget arbete, och gemensamt med aktuella teman.
Varje vecka har vi idrott, musik, och slöjd. Vi har hemkunskap och bild själva, och varannan vecka badar eleverna i Midgårdsbadets rehabbassäng.
Loggbok tas hem varje fredag, där vi utvärderar veckan i ord och bild. Kontaktbrev skickas hem en gång i månaden.  
De flesta av våra elever har fritidsverksamheter efter skoldagens slut.
Varje läsår inleds med en kamratvecka, där vi jobbar intensivt med värdegrunden.
Vi har kontinuerlig kontakt med föräldrar via telefon, mail samt kontaktbok som skickas hem varje dag. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Lokala Pedagogiska Planeringar läsår 2018/19

Kontaktbrev

Kontaktbrev