Välkommen till Team D!

I Team D går 10 elever år 4-6. Vi är 2 pedagoger, Arne och Karin, och 6 assistenter som arbetar med och för eleverna. Elever läser efter Grundsärskolans läroplan ämnen/ämnesområden. 1 elev läser enligt grundskolans läroplan. Eleverna har individuellt upplagda arbeten som utgår från de mål de har i sina IUP: er. I undervisningen använder eleverna konkret material, datorer, Ipad och arbetsböcker.

  

En arbetsvecka:

Varje dag inleds med en samling. Vi arbetar individuellt med eget arbete, och gemensamt med aktuella teman.
Vi har alla övningsämnen själva. Varje vecka badar vi gruppvis i Midgårdsbadets rehabbassäng.
Loggbok tas hem varje fredag, där vi utvärderar veckan i ord och bild. Kontaktbrev skickas hem en gång i månaden.  
Elever har fritidsverksamhet efter skoldagens slut.
Varje läsår inleds med en kamratvecka, där vi jobbar intensivt med värdegrunden.
Kontakt med föräldrar sker via telefon och mail.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Lokala Pedagogiska Planeringar läsår 2019/20

Kontaktbrev