Välkommen till Team E!

Vi är en högstadiegrupp år 7-9 med 11 elever, 2 pedagoger, 1 lärarassistent och 6 assistenter. Verksamheten bedrivs i Nya Centralskolans lokaler.

 

Under en arbetsvecka hos oss:

Eleverna har egna skåp för kläderna i korridoren, äter i skolans röda matsal och har de estetiska ämnena i grundskolans lokaler. I dessa ämnen (idrott, slöjd, musik, och hemkunskap) undervisas eleverna av praktisk/ estetiska lärare.
Bild ansvarar vi själva för i år.

 

Alla elever arbetar individuellt (utifrån sina IUP:er) i svenska, matematik och engelska. I övriga ämnen arbetar de tematiskt i stor eller liten grupp. Vi följer grundsärskolans läroplan och eleverna för loggbok där de planerar och utvärderar sitt arbete.

Vi gör många studiebesök och arbetar praktiskt i de olika ämnena för att få en bra förståelse för det tema vi arbetar med. Eleverna använder sig regelbundet av datorn vid arbetet, dokumentationen, sökande av information mm.
Vi lägger stor vikt vid arbetet med värdegrunden (vilka vi är, hur vi mår och hur vi är mot varandra). Varje vecka har vi avslappning, massage och samtal i grupp.

Vi har kontinuerlig föräldrakontakt via telefon och mail. Kontaktbrev skickas hem en gång i månaden, där det står vad vi har gjort, hur det har gått och vad vi ska göra. Läsåret avslutas med en tvådagars lägerskola till Fjällnora. För aktuella Lokala Pedagogiska Planeringar (LPP), se bilagor till höger.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation