Välkommen till Team E!

Vi är en högstadiegrupp år 7-9 med 13 elever, 2 pedagoger, 1 lärarassistent och 6 assistenter. Verksamheten bedrivs i Nya Centralskolans lokaler.

 

Under en arbetsvecka hos oss:

Vi har vår undervisning i nya Centralskolans lokaler på våning 2. Vi har tillgång till 2 klassrum med tillhörande mindre arbetsrum. I slöjd/hemkunskap och musik har vi andra praktisk/estetiska lärare. Vi ansvarar själva för bild och idrott.

Alla elever arbetar utifrån sin IUP i olika gruppkonstellationer och i olika lärmiljöer.
Vi följer grundsärskolans läroplan. Alla elever har en egen loggbok där vi planerar vår arbetsvecka. Vi skriver gemensamt en utvärdering varje vecka + fotografiersom föräldrarna kan ta del av.

Vi gör många studiebesök och arbetar praktiskt i de olika ämnena för att få en bra förståelse för det temat vi arbetar med.
Eleverna använder sig regelbundet av datorn, Ipad vid arbetet, dokumentationen och sökande av information mm.

Vi lägger stor vikt vid arbetet med värdegrunden (Vilka vi är, hur vi mår och hur vi är mot varandra)
Vi har varje vecka bad, massage och samtal i grupp.

Vi har kontinuerlig föräldrakontakt via mail och telefon. Kontaktbrev skickas hem 1gång/månad. Där skriver vi vad vi gjort, hur det har gått och vad vi ska göra den närmaste tiden framåt.

För aktuella Lokala Pedagogiska Planeringar (LPP) se bilagor nedan

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation