Anmälan on-line

Du har platsen i Kulturskolan ända tills du själv säger upp den på ett särskilt uppsägningsformulär. Om du vill säga upp platsen och vill slippa betala en hel terminsavgift ska du göra det innan respektive termin börjar. 

Länk till priser och annan praktisk information.

Tänk på att du endast kan ställa dig i kö året innan det kan bli aktuellt. Till exempel, ämnen som det står är från årskurs 3 kan du tidigast ställa dig i kö till när du går i årskurs 2. För tidiga anmälningar registreras ej. 

Observera att vissa köinstrument kan du bara ha som första hands val varför de inte finns att välja som prioritet 2 eller 3. Du kan bara ha ett (1) första hands val bland instrumenten men kan kombinera med tex ett dansval och ett teaterval.

Dag, tid och plats för gruppundervisning i  dans, teater, kör och bild-och form finns under fliken Kurser. Tider för instrumentalundervisningen får man av sin lärare när man blir erbjuden en plats.

Ni får en bekräftelse direkt på skärmen när ni har skickat iväg anmälan till Kulturskolan. Får ni ingen bekräftelse är det något fält som ej är ifyllt, se * till höger av fälten. 

En kopia på anmälan skickas samtidigt till e-postadressen som du valt som vårdnadshavare.

OBS! Får du ingen kopia - mail från Sigtuna kommun kan hamna i er inkorg för skräppost.

 

När du skickar in formuläret delar du med dig av personuppgifter. Information om hur Sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i

 * = Fälten måste fyllas i
Elevens namn *
Elevens personnr ÅÅMMDD-XXXX *
Adress *
Postnummer och Ort *
Telefonnummer *
Elevens mobilnummer
Skola, klass
Instrument, 1:a hands val
Instrument, 2:a hands val
Instrument, 3:e hands val 
Har eget instrument

Dans, 1:a hands val
Dans, 2:a hands val
Dans, 3:e hands val
Sång, 1:a hands val
Sång, 2:a hands val
Sång, 3:e hands val
Teater
Bild- och form
Nycirkus upphör hösten 2019 
Babyrytmik - 2-20 månader
Yoga ungdom/vuxna
Musikproduktion
Funktionsvariation
Musikteori
Valt SMS-nr vid t.ex. inställd lektion *
Vårdnadshavarens/myndig elevs namn *
Vårdnadshavares/myndig elevs personnummer ÅÅMMDD-XXXX *
Vårdnadshavares e-post/myndig elevs e-post*
Vårdnadshavares mobilnummer
Målsman/Myndig elev
 
 

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan