Uppsägning av plats på Kulturskolan

Du har platsen i Kulturskolan ända tills du själv säger upp den. Om du vill säga upp platsen och vill slippa betala en hel terminsavgift ska du göra det innan respektive termin börjar. 

När du har skickat iväg uppsägningsformuläret får du en bekräftelse direkt på din skärm. Får du inte det så är det något fält (som markerats med *) som inte är korrekt ifyllt. Du får också en kopia på din uppsägning till vårdnadshavarens e-postadress. 

När du skickar in formuläret delar du med dig av personuppgifter. Information om hur Sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i

* = Fälten måste fyllas i
Elevens namn *
Elevens personnr ÅÅMMDD-XXXX *
Kurs: ämne/grupp som vill sägas upp *
Lärarens namn *
Det är värdefullt för oss att få veta varför du vill säga upp platsen. Vi uppskattar därför att du svarar på följande. Välj ett eller flera alternativ som passar in.
Orsak till uppsägningen *

Vårdnadshavarens/vuxenelevs namn *
Vårdnadshavares/vuxenelevs personnummer ÅÅMMDD-XXXX *
Vårdnadshavares/vuxenelevs e-post*
Vårdnadshavares mobilnummer
Målsman/Vuxenelev


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan