Sigtuna kulturskolas elev-och intresseförening

Sigtuna kulturskolas elev- och intresseförening stöder Kulturskolans verksamhet genom att: 

  • Organisera, planera och genomföra de årliga lägerveckorna.
  • Göra Kulturskolans verksamhet synlig för beslutsfattare och kommuninvånare.
  • Skapa intäkter genom sponsring, lotteri, fika-försäljning, korvgrillning etc.
  • Stötta genom bidrag till resor, repetitionshelger, workshops etc. 

Majoriteten av medlemmarna är elever i Kulturskolans omfattande verksamhet inom musik, sång, dans,  teater och nycirkus. Föräldrar och andra intresserade av Kulturskolans verksamhet hälsas välkomna att bli medlemmar.

Föreningen är medlem i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM).

Elev- och intresseföreningens postgiro är 567277-9

Du som vill stötta kultur för barn och ungdomar är välkommen att kontakta: 

Ordförande

Thomas Faulseit, thomasfaulseit@gmail.com

Sekreterare

Anne Margrethe Larsson, annemargrethel@hotmail.com

Kassör

Anna Abrahamsson, anna@aseab.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan