Sigtuna kulturskolas elev-och intresseförening

Under hösten 2016 så blev  Föräldraföreningen medlem i Riksförbundet Unga musikanter och har bytt namn till Sigtuna Kulturskolas elev- och intresseförening.  

Vill du som elev vara med i styrelsen, så kontakta oss! Nästa möte är onsdagen 11/10 kl 19.00 i rum Johnstone på Kulturskolan.

Alla våra elever (över 6 år) ska ha fått information från sin lärare under läsåret 16/17. Se informations-brevet från RUM  till höger på sidan. Ny information gällande läsåret 17/18 kommer snart att komma ut.

 

Sigtuna Kulturskolas elev-och intresseförening- ett engagerat stöd för Kulturskolans elever de senaste 40 åren.

Kulturskolans verksamhet når ca 3000 elever och är en viktig del i Sigtuna kommuns utbud för barn och ungdomar. Verksamheten har under alla år den funnits bevisat vilken kvalitativ och bestående sysselsättning den är för våra barn och ungdomar. 

Sigtuna kulturskolas elev- och intresseförening stöder Kulturskolans verksamhet genom att: 

  • Organisera, planera och genomföra de årliga lägerveckorna.
  • Göra Kulturskolans verksamhet synlig för beslutsfattare och kommuninvånare.
  • Skapa intäkter genom sponsring, lotteri, fika-försäljning, korvgrillning etc.
  •  Stötta genom bidrag till resor, repetitionshelger, workshops etc.

Majoriteten av medlemmarna är föräldrar till barn verksamma inom Kulturskolans omfattande verksamhet inom musik, sång, dans,  teater och nycirkus.

Föreningen är medlem i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM).

Föräldraföreningens postgiro är 567277-9

Du som vill stötta kultur för barn och ungdomar är välkommen att kontakta: 

Ordförande

Per-Olof Lindqvist, polindqvist@gmail.com, mobil 0738676713

Kassör

Lena Strandberg, lena.e.strandberg@gmail.com

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan