Fördjupad ämneskurs i musik

Sigtuna Kulturskola kan erbjuda elever från årskurs 7 en fördjupad ämneskurs i musik. Kursen är till för dig som är mycket intresserad av musik och vill fördjupa dig extra. Den vänder sig till elever som redan går på Kulturskolan.

 

INNEHÅLL:

  • 60 minuter på huvudinstrumentet
  • 20 minuter brukspiano
  • musikteori
  • tillfällen till uppspel och konserter
  • samt att skolan försöker i möjligaste mån erbjuda plats för ensemble/orkesterspel. 

Kursen sträcker sig över ett läsår. Det finns 5 platser/läsår och kostnaden är 2500 kr/termin.

Till kursen är det provspelning. Provspelningen sker varje år i slutet av maj på Kulturskolan. Nästa provspelning planerar att vara den 23 maj 2019.

Ansökan gör du i samråd med din lärare, sista ansökningsdatum är den 1 maj 2019 för läsåret 19/20.  Anmälan görs till särskild ämneskurs i musik på särskild blankett eller i formuläret till vänster/nedan.

Anmälan för läsåret 20/20 har nu öppnats. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation