Ämneskurs - Stråkinstrument

Stråkinstrument har fyra strängar och spelas på med stråke.

Stråkinstrumenten är mycket bra nybörjarinstrument eftersom de finns i barnstorlekar.

Fiol och cello kan man i mån av plats (och instrument) få börja spela redan från årskurs 1. Man kan därför tidigast ställa sig i kö till fiol när man går i 6års verksamheten. Kontrabas är från årskurs 3. Man får spela till och med det året man fyller 21 år.

Undervisning i grupp och enskilt

Varje vecka får eleven en enskild lektion och en i grupp. I början får eleverna lära sig spela på gehör, för att sedan lära sig musikteori och notläsning. Efter några år ersätts grupplektionen med ensemblespel. 

Orkestrar 19/20

Stjärnstråkarna, konsertsalen på måndagar kl 17.30-18.10

Nerstråket, konsertsalen på måndagar kl 18.10-18.50

Uppstråket, konsertsalen på torsdagar kl 16.45.17.45

Fiol

Fiolen, eller violinen som den också kallas, är den minsta av de fyra stråkinstrumenten. Fiolen har sitt ursprung i 1500-talets Italien, och har sedan dess utgjort grunden i många musikaliska sammanhang. Dess popularitet har gjort att man under sekler har komponerat otaliga klassiska mästerverk för fiol. Den är också ett populärt inslag i folkmusik, pop, rock och jazz. Fiolen har en viktig plats i symfoniorkestern och i kammarmusik, men är också ett utmärkt soloinstrument. 

 

Altfiol

Altfiolen är något större än fiolen och har en mörkare klang. Altfiolen är ett härligt ensembleinstrument och är oumbärligt i stråkkvartetter och orkestrar.


Cello

Cellon, eller violoncellen, är större än både fiolen och altfiolen. Den spelas alltid sittande, och hålls mellan knäna med stöd av en stackel. Cellon har en mörkare klang än altfiolen och är populär både som orkester- och soloinstrument. Den har ett stort tonomfång, och täcker hela skalan från mörk bas till ljuvaste diskant.

 

Kontrabas

Kontrabasen, eller basfiolen, är den största av stråkinstrumenten. Kontrabasen har en stor och mäktig klang på djupet. Den används ofta i samspel och har en viktig roll i orkestern.

Instrument att hyra

Eftersom barnen växer är det praktiskt att kunna hyra ett instrument i passande storlek. Kulturskolan hyr ut stråkinstrument i de flesta mindre storlekar.

Lägerverksamhet

Varje år erbjuds eleverna att följa med på ett musikläger. Detta brukar gå av stapeln i augusti, strax innan skolorna börjar, och förläggas till Sjövik i Dalarna. 

Lärare

Helena Östberg, fiol

Nina Gleiss, fiol

Torbjörn Nilsson, cello

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation