Läger

På hösten innan skolorna startar så erbjuds många av våra elever att åka på läger med hjälp av Kulturskolans elev- och intresseförening. Under 2019 blev det endast ett stråkläger.

Första ansökningsdatum för stråklägret är den XX och sista anmälningsdatum är den XX. Berörda elever får anmälnings-blanketter av sin lärare. Man kommer även att kunna anmäla sig online här under fliken Läger från den XX. 

Lägeravgiften betalas när ni har  fått bekräftelse om plats, sista datum för betalning är den xx.

Stråklägret vänder sig i endast till elever som är antagna på respektive ämne i Sigtuna Kulturskola. 

Elev- och intresseföreningens postgiro är 567277-9.

Läger 2019

Stråkläger 11-15 augusti 2019

Kostnad 2700 kr per elev

 

Kassör från Elev- och intresseföreningen:

Anna Abrahamsson, anna@aseab.se

Lägeransvarig för Sjövikslägret från Elev- och intresseföreningen är Marie Gustavsson,

marie-och-jesper@mojset.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan