Kommunfullmäktige har beslutat om nya avgifter från 1 februari 2019

2019-01-31

Kommunfullmäktige i Sigtuna har 2019-01-31 beslutat höja Kulturskolans avgifter samt ta bort syskon- och ämnesrabatter enligt tidigare avisering. Beslutet gäller från och med 2019-02-01.

Eftersom vi har inväntat kommunfullmäktiges beslut har vi förlängt uppsägningstiden för vårterminens kurser. Om ni vill säga upp platsen för ert barn måste ni göra det före måndagen den 4 februari 2019 kl 09.00. Kom ihåg att uppsägningen måste göras via Avanmälan-uppsägningsformuläret. Om du glömmer att säga upp ditt barns plats före måndagen den 4 februari 2019 kl 09.00 kommer du att behöva betala hela vårterminens avgift.

Kulturskolan beklagar osäkerheten som rått angående vårterminens avgifter.

Priser för vårterminen 2019 kommer att bestå av 20% tidigare avgift med rabatter och 80% ny avgift utan rabatter. Läs mer här.

Terminsavgifter Ny terminsavgift från 190201
Ämneskurs upp till åk 6 1100
Ämneskurs från och med åk 7  1100 
Barndans, dans upp till åk 2  700
Teaterlek åk 1-2 700 
Kör 700 
Ensemble utan ämneskurs  700
Fördjupad ämneskurs i musik 2500

Danslinje

3 ggr/vecka

2500

Danslinje

2 ggr/vecka

1700
Babyrytmik (kortkurs 10 ggr, inga rabatter)  600 
Instrumenthyra 350

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument