Historia

Torsten Englund är grundare av Kulturskolan i Sigtuna kommun. Här ger han sin beskrivning av Kulturskolans historia, från starten i mitten på femtiotalet fram till 2006.

1956 grundades Märsta kommunala musikskola. Jag var då skolans enda lärare. Undervisning gavs på blockflöjt, mandolin och piano. Beslutet om Arlanda som storflygplats kom 1957, viket medförde att kommunen började växa, och i takt med den även musikskolan. Fler lärare anställdes allt efterhand och redan efter några år kunde undervisning ges på alla stråk- och blåsinstrument, gitarr, piano och slagverk. Eftersom jag redan på 50-talet intresserat mig för tidiga kulturepoker, hade det 1959 vuxit fram en blockflöjtskvartett och i tidigt 60-tal en ensemble för vardera medeltid, renässans och barock med sång, spel och dans insatta i en teaterram.  

På 60-talet tillkom heltidstjänster inom stråk och blås, gitarr, piano, slagverk vilket underlättade uppkomsten av orkestrar och ensembler av skilda slag. På 60-talet bildades kulturskolans föräldraförening. Musikläger som upptakt till läsårsstarten blev från 1968 en given del av verksamheten. I slutet av 60-talet kom storbandsverksamhet i gång, något som då var helt unikt i musikskolesammanhang. Ledaren Nils Holmstedt var tillika en skicklig arrangör och kunde förse bandet med »skräddarsydda» arrangemang. Uttrycket Världens största Glenn Miller Band myntades av en journalist. Det var nog berättigat, då bandet hade närmare 100 medlemmar.

Som första musikskola i landet startade Hans Uppling fiol, 1971, undervisning enligt Suzukimetoden, vilket hade en gynnsam effekt. Samma år gick Märsta och Sigtuna kommuner samman, och musikskolan fick namnet Sigtuna Musikskola. Endast några år senare ändrades namnet till Sigtuna Konst- och Musikskola för att markera att musiken närstående ämnen som dans och teater också fanns med i verksamheten. 70-talet var också en tid då de historiska ensemblerna fick representera Sverige vid nordiska och internationella musikpedagogiska kongresser samt vid festspelen i Bergen. Under 70- och 80-talen gick utvecklingen mot specialiserade små ensembler. Glenn Miller-orkestern blev ett ordinärt storband. Stråkkvartetter, ensembler för dubbla rörblad, klarinetter, saxofoner, brass, slagverk kom till. Musikteateruppsättningar (Shakespeare och Lully) visades.


1982 bildades dansensemblen Saltomondale med syftet att sammanföra barn och ungdomar med olika etnisk bakgrund i en gemensam aktivitet. I början av 90-talet kom allt fler musikskolor att foga in dans och teater i verksamheten. Ett namnbyte till kulturskola föll sig naturligt, så även för Sigtuna som dock haft sådan verksamhet i flera decennier. 90-talet har kännetecknats av intressanta kopplingar mellan skilda fält. Dans – slagverk är ett sådant exempel. Musik på kammarn har tillkommit för att ge enskilda elever och små grupper möjlighet att framträda. På Kulturskolans dag, med ett tema för föreställningarna, får eleverna medverka i en spännande uppsättning fjärran från gångna tiders elevvisningar. Under rubriken I full frihet ger sedan många år tillbaka kulturskolans lärare en föreställning på Sigtunastiftelsen fylld av överraskningar och inför en förväntansfull publik. Under nuvarande rektorn Michael Brolund har kontaktnätet till skola och samhälle utvidgats. Skolan har idag verksamhet inom kommunens samtliga skolformer.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan