Spännande framtid!

Lördag 27 november kl 16 firade Sigtuna kulturskola 60 år med en sprakande jubileumsföreställning på Kulturumscenen i Kunskapens hus!

Den i dag 90-årige Märstabon, och före detta kulturskolerektorn, Torsten Englund skrev 1955 i egenskap av skolkantor i Skånela ett brev till Märsta kommunledning om önskan att starta kommunal musikskola. Svaret blev positivt och 1956 grundades Märsta kommunala musikskola.

Blockflöjt, mandolin och piano var de första instrument som kommunens unga erbjöds undervisning i.

Kommunen växte i och med uppbyggnaden av Arlanda flygplats vilket ledde till att Märsta och Sigtuna kommuner 1971 slogs samman till Sigtuna kommun. Musikskolan växte också och Sigtuna musikskola blev nya namnet. 1974 utvidgades verksamheten med undervisning i dans och teater vilket föranledde namnbytet Sigtuna konst- och musikskola. 1994 antogs namnet Sigtuna kulturskola.

Kulturskolan har genom åren deltagit i konserter och föreställningar över hela världen. Nedan följer ett urval av minnesvärda händelser.
1962 medverkade medeltidsensemblen i direktsänt TV-program på annandag jul.
1968 anordnades första musiklägret på Väddö. Detta år breddades undervisningen på blåsinstrument och ett storband bildades.
1971 startade Hans Uppling undervisning på fiol enligt Suzuki-metoden.
1972 spelade ”Världens största Glenn Miller-orkester”, som bestod av högstadieorkestern, på Steninge slott. Samma år reste 150 elever och lärare till Kanada för utbyte med en skola i Toronto.
1973 får Sigtuna konst- och musikskola eget hus på Stationsgatan.
1988 utvecklas slagverksundervisningen med xylofon, marimba och vibrafon som viktiga delar i instrumentariet.
1989 bildades blåsorkestern Sigtuna Symphonic Band med drillflickor.
1990 flyttade skolan in i nya lokaler på Tingvallavägen 20.
1992 vinner Sigtuna Symphonic Band riksfinalen i blåsorkesterspel!
1994 antas nya namnet Sigtuna kulturskola.
2002 ger kulturskolan föreställningen ”Stradivarius” på Kulturumscenen.
2006 startar PASCAL-projektet där kulturskolan arbetar med funktionsnedsatta barn och ungdomar.
2010 gav kulturskolans lärare föreställningen ”I total frihet”.
2013 medverkar över 100 barn i föreställningen ”Nötknäpparen” på Kulturum.
2015 flyttar kulturskolan in i ett helt nybyggt hus på Kulturtorget 11 i Märsta centrum. Stor satsning på kulturskolan av kommunen! Invigning 31 januari.
2015 inleds kammarspelsserien på kulturskolan samt Mästarklass på Rosersbergs slott där elever samarbetar med professionell musiker.
2016 erbjuder kulturskolan kommunens medarbetare kursen Kultur och hälsa och samma år startar de nya ämneskurserna bild och form, musikproduktion, musikmix och kör.

Sigtuna kulturskolas uppdrag är att erbjuda alla barn och ungdomar en pedagogisk, lustfylld, skapande och frivillig verksamhet för konstnärlig och personlig utveckling. De frivilliga ämneskurserna är musik, dans, musikproduktion, kör, teater/drama, bild- och form, nycirkus och funktionsinriktad musikterapi.
Kulturskolan uppdrag är också att samverka med grundskolan för att stärka måluppfyllelsen med estetiska lärprocesser.


Sigtuna kulturskola samarbetar även med kultur- och fritidsförvaltningen för ett brett kulturellt utbud i kommunen.


Framtidens utmaningar handlar om att verka för en jämlik kulturskola där alla barn ska ges samma möjligheter att delta i aktiviteterna oavsett bakgrund och var de bor i kommunen. 

2016-11-01

Anders Elers Ivarsson, Kulturskolechef

OBS! Anders Elers Ivarsson har slutat på Sigtuna Kulturskola och nuvarande kulturskolechef heter Eva Sjögren van Berkel. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan