Praktisk Information, priser

Terminsavgifter/hyror

 

OBS Kommunfullmäktige i SIgtuna har 2019-01-31 har beslutat att höja Kulturskolans avgifter samt ta bort syskon- och ämnesrabatter enligt tidigare avisering. 

Vårterminens priser kommer därför bestå av 20% tidigare pris med rabatter samt 80% nytt pris utan rabatter. Se uträkning här vad en kurs kommer att kosta under vårterminen 2019. 

  Terminsavgift  till och med 190131 Terminsavgift från 190201
Alla ämneskurser t.o.m årskurs 6  875 1100
Alla ämneskurs fr.o.m. årskurs 7  975 1100
Instrumenthyra   250 350
     
Förutom undantagen här nedan:    
Babyrytmik (kortkurs 10 ggr/termin, ingen syskonrabatt)  500 600
Dans för barn t.o.m årskurs 2  600 700
Sång- och dansmix  (2 lärare) 600/875 1100
Teaterlek t.o.m årskurs 2  600 700
Kör  600 700
Ensemble - utan att gå på ämneskurs  600 700
Fördjupad ämneskurs  i musik, rabatt ingår i priset 2145 2500
Danslinje (3 ggr/vecka), rabatt ingår i priset 2145 2500
Danslinje (2 ggr/vecka), rabatt ingår i priset 1400 1700

 Rabatter kan ej kombineras.

Avanmälan

Du har platsen på Kulturskolan ända tills du själv säger upp den på ett särskilt formulär som finns på hemsidan eller på en blankett som kan hämtas från Kulturskolan . Ej uppsagd plats vid terminsstart debiteras fullt, man fortsätter annars automatiskt till nästa termin. För att få slippa betala terminsavgiften måste man säga upp platsen innan terminen börjar. OBS! På grund av osäkerheten av avgifterna gällande vårterminen 2019 har vi  förlängt uppsägningstiden för vårterminens kurser till 2019-02-04 kl 09.00.

 

Betalning

Faktura skickas ut från Sigtuna kommun. Ej uppsagd plats vid terminsstart debiteras fullt.. Full terminsavgift debiteras även om utbildningen avbryts under påbörjad termin. Återbetalning blir endast aktuell om vi inte kan erbjuda minst 26 lektionstillfällen per läsår (höst- och vårtermin).  OBS! På grund av osäkerheten av avgifterna gällande vårterminen 2019 har vi  förlängt uppsägningstiden för vårterminens kurser till 2019-02-04 kl 09.00.

Ej skriven i Sigtuna kommun?

Sigtuna kulturskolas verksamhet är i första hand för invånarna i Sigtuna kommun.

Om du är bosatt i annan kommun än Sigtuna kan du i vissa fall få delta i kulturskolans verksamhet i mån av plats och mot dubbel avgift. Du kan inte stå i kö till ämnen vi har lång kö till (t ex gitarr och piano). Kösituation kan ändras från termin till termin varför vi ej skriver ut alla ämnen det gäller här. Vi kontaktar dig via e-post om vi får in en anmälan som vi inte kan registrera.

Är du inte skriven i Sigtuna kommun men får en plats hos oss så får du betala dubbel terminsavgift. Det utgår inte heller några rabatter.

Från vilken ålder?

Ämnesundervisningen är öppen för kommunens barn och ungdomar från årskurs 3 och uppåt, undantaget dans som tar emot barn från 2 år, dramalek från 5 år, fmt från 5 år, fiol och vissa blåsinstrument från åk 1 eller 2 i mån av plats. Babyrytmik är för de allra yngsta (0-18 månader). Man får vara med i Kulturskolans verksamhet till och med det året man fyller 21 år (nytt från ht14) .Se översikten på fliken Kurser.

Frånvaro

Frånvaro från lektion ska meddelas till berörd lärare. 

Garanterad undervisning

Elever som undervisas i ämneskurs garanteras minst 26 erbjudna tillfällen per läsår. Med "tillfälle" avser vi en lektion, framträdande, rephelg, studiebesök etc. Med erbjudna menar vi att läraren finns på anvisad tid och plats.

Instrumenthyra

Under elevens första år finns det möjlighet att hyra instrument i mån av tillgång. Man kan hyra de flesta instrument, dock INTE något av följande: slagverk, gitarr, elgitarr, blockflöjt eller piano.  

Inställd lektion

Kulturskolan meddelar eleven i möjligaste mån via SMS vid inställd lektion. 

Kombinera flera ämneskurser

Eleverna kan kombinera flera ämneskurser, exempelvis instrumentalspel  med teater, sång, nycirkus, funktionsinriktad musikterapi och dans. Det går ej att spela två kö-instrument samtidigt. Som kö-instrument räknas gitarr och piano.
Elev som deltar i flera olika aktiviteter betalar full avgift för det första ämnet och erhåller 40 % rabatt på övriga (rabatten gäller ej i kombination med Danslinjerna eller Fördjupad ämneskurs i musik).  OBS! Kommunfullmäktige har beslutat att ta bort ämnesrabatten från 2019-02-01.

Ibland kan inte alla elever få plats i Kulturskolan. Då anordnas kölista, läs mer under fliken Kurser. Vi kontaktar er när vi har en plats att erbjuda.

Lokaler

En del ämnen erbjuds på flera skolor i kommunen, medan andra ämnen endast sker på vissa platser. Kulturskolan har egna lokaler på Kulturtorget 11 i Märsta Centrum. Vi har dansgrupper på Kulturskolan samt på S:t Olofs skola i Sigtuna. Nycirkus är på Josefinaskolan.

Räkningsmottagare

Fakturorna kommer att gå till första vårdnadshavare om ni inte har tagit direkt kontakt med Kulturskolan och kommit överens om någon annan person. Obs, är ni redan kund hos Kulturskolan så kommer fakturorna att gå till samma räkningsmottagare som tidigare. 

Syskonrabatt

40 % syskonrabatt tillämpas på terminsavgiften, äldsta barnet betalar full avgift. Orkester och ensembleverksamheten ingår i avgiften. Rabatten gäller ej i kombination med Danslinjerna och Fördjupad ämneskurs i musik. OBS! Kommunfullmäktige har beslutat att ta bort ämnesrabatten från 2019-02-01. 

Söka bidrag

Det är möjligt att söka bidrag till kulturskoleavgiften från den lokala majblommeföreningen för familjer med små ekonomiska medel. Länk till majblomman finns under relaterade länkar ovan till höger (eller här nedan).

Ämnesrabatt

Elev som deltar i flera olika aktiviteter betalar full avgift för det första ämnet och erhåller 40 % rabatt på övriga.  Rabatten gäller ej i kombination med Danslinjerna och Fördjupad ämneskurs i musik. OBS! Kommunfullmäktige har beslutat att ta bort ämnesrabatten från 2019-02-01.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar