Praktisk Information, priser

Terminsavgifter/hyror

 

OBS Kommunfullmäktige i SIgtuna har 2019-01-31 har beslutat att höja Kulturskolans avgifter samt ta bort syskon- och ämnesrabatter enligt tidigare avisering. 

 

Terminsavgift

från och med

2019-02-01

Alla ämneskurser  1100
(förutom undantagen här nedan)  
Babyrytmik (kortkurs 10 ggr/termin) 600
Dans för barn t.o.m årskurs 2  700
Sång- och dansmix  (2 lärare) 1100
Teaterlek t.o.m årskurs 2  700
Kör  700
Ensemble - utan att gå på ämneskurs  700
Fördjupad ämneskurs  i musik 2500
Danslinje (3 ggr/vecka) 2500
Danslinje (2 ggr/vecka) 1700
Yoga för vuxna (från 22 år)   2200
   
Instrumenthyra 350

 

Anmälan/boka kurs

Anmälan sker via bokningssystemet StudyAlong. I StudyAlong skapar du ditt personliga konto och kan sedan boka en kurs.  Bokning av kurs kan endast göras när kurskatalogen är öppen.

 

Avanmälan/uppsägning

Från och med införandet av StudyAlong kommer du inte längre att behöva säga upp din plats om du inte vill fortsätta nästa termin. Du måste däremot bekräfta din kursplats inför ny termin. 

Du kan avboka din bekräftade plats fram till kl 24.00 dagen innan kursstart. Nya elever får prova ett lektionstillfälle och kan avboka sin kursplats senast kl 24.00 dagen före lektion nummer två.

  

Betalning

Faktura skickas ut från Sigtuna kommun. Full terminsavgift gäller även om du avbryter kursen under påbörjad termin. Om Kulturskolan inte kan erbjuda 26 kurstillfällen på ett läsår (höst- och vårtermin) kan delar av terminsavgiften återbetalas.

 

Betalning

Faktura skickas ut från Sigtuna kommun. Full terminsavgift debiteras även om utbildningen avbryts under påbörjad termin. Återbetalning blir endast aktuell om vi inte kan erbjuda minst 26 lektionstillfällen per läsår (höst- och vårtermin).  

Ej skriven i Sigtuna kommun?

Sigtuna kulturskolas verksamhet är i första hand för invånarna i Sigtuna kommun.

Om du är bosatt i annan kommun än Sigtuna kan du i vissa fall få delta i kulturskolans verksamhet i mån av plats och mot dubbel avgift. Du kan inte stå i kö till ämnen vi har lång kö till (t ex gitarr och piano). Kösituation kan ändras från termin till termin varför vi ej skriver ut alla ämnen det gäller här. Vi kontaktar dig via e-post om vi får in en anmälan som vi inte kan registrera.

Frånvaro

Om du är sjuk eller inte kan komma så ska du anmäla frånvaron till berörd lärare. 

Garanterad undervisning

Elever som undervisas i ämneskurs garanteras minst 26 erbjudna tillfällen per läsår (hösttermin + vårtermin=läsår). Med "tillfälle" avser vi en lektion, framträdande, rephelg, studiebesök etc. Med erbjudna menar vi att läraren finns på anvisad tid och plats.

Hyra instrument

Under elevens första år finns det möjlighet att hyra instrument i mån av tillgång. Man kan hyra de flesta instrument, dock INTE något av följande: slagverk, gitarr, elgitarr, blockflöjt eller piano.  

Inställd lektion

Kulturskolan meddelar eleven i möjligaste mån via SMS vid inställd lektion. 

Kombinera flera ämneskurser

Eleverna kan kombinera flera ämneskurser, exempelvis instrumentalspel med dans, teater, sång, nycirkus och funktionsinriktad musikterapi . ObS! Det går ej att spela två kö-instrument samtidigt. Som kö-instrument räknas gitarr och piano.

Kö/Intresseanmälan

I och med införandet av StudyAlong kommer det inte längre vara möjligt att ställa sig i kö till fullbokad kurs.

Om den kurs som du är intresserad är fullbokad kommer det att finnas möjlighet att göra en intresseanmälan.

De som redan finns i kön före 2019-10-16 kommer att få förtur till lediga platser i kurskatalogen och kommer att få information via e-post.

Lokaler

En del ämnen erbjuds på flera skolor i kommunen, medan andra ämnen endast sker på vissa platser. Kulturskolan har egna lokaler på Kulturtorget 11 i Märsta Centrum. Vi har dansgrupper på Kulturskolan samt på S:t Olofs skola i Sigtuna.

Söka bidrag

Det är möjligt att söka bidrag till kulturskoleavgiften från den lokala majblommeföreningen för familjer med små ekonomiska medel. Länk till majblomman finns under relaterade länkar ovan till höger (eller här nedan).

Under FAQ finner du  fler vanliga frågor och svar.

Ålder

Kulturskolan har verksamhet från babyrytmik på 2 månader upp till det året man fyller 21 år på instrumentalspel. Från hösten 2019 kan vi även erbjuda yoga-grupp för ungdom/vuxna som vänder sig till dig som även är över 21 år. 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Relaterade länkar