Uppdragsverksamhet

Inom uppdrags- och projektverksamheten är allt möjligt!

Vid sidan av Kulturskolans traditionella undervisning, ämneskurser, där barnen lär sig att spela ett instrument, sjunga, dansa,lära sig nycirkus eller spela teater består vår verksamhet även av olika uppdrag och projekt. 

Vår uppdrags- och projektverksamhet är en viktig del av Kulturskolan och involverar flertalet av våra lärare och ämnen. I kommunens skolor och förskolor integreras Kulturskolan med den ordinarie verksamheten på många olika sätt och varianter som ser olika ut beroende på innehåll, syfte och mål, barnens ålder etc.

På detta sätt når vi cirka 3000 barn och ungdomar per vecka!

Kulturskolans roll som kommunens kulturleverantör känns självklar. Vårt utbud och kompetens efterfrågas också av övriga delar av samhället, som vård och omsorg, kyrka, kursgårdar och näringsliv. 

Maria Edin
Verksamhetsledare för uppdragsverksamheten

Musiker och cirkusartister (lärare)

Vecka 11-föreställning 2019 på Kulturum

Varje vår, i mars, så kommer barnen från kommunens alla förskoleklasser och  eleverna i skolår 1, 2 och 4 var sin dag till Kulturum för att tillsammans med Kulturskolans lärare sjunga sånger som tränats in ute på skolorna under våren. De olika dagarna ser lite olika ute beroende på vilken ålder barnen har men alla dagarna har det gemensamt att det brukar vara "höjdarstämning" i lokalen.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan