Uppdrag och projekt

Här följer några exempel på uppdragsverksamhet och projekt som är aktuella under läsåret 2017-2018.

Uppdragsverksamheter: 

 - Kompanjonlärarskap, samtliga barn i årskurs 2

Alla barn i klass 2 inom kommunens skolor (ej friskolor) möter en pedagog från Kulturskolan en gång i veckan under lektionstid tillsammans med sin klasslärare.

Lärare: Lena Bodén, Hanna Wallander,  Maria Edin, Lisa Sterner, Eva-Karin Latvala, Veronica Näslund, Joanna Gomes, Sara Falck 

-Årskurs 3 verksamhet, samtliga barn i årskurs 3

En naturlig fortsättning på verksamheten från åk 2 men i åk 3 medverkar inte klassläraren längre.

Lärare: Lena Bodén, Hanna Wallander,  Maria Edin, Lisa Sterner,  Joanna Gomes, Helena Gunnarsson, Veronica Näslund, Sara Falck, Eva-Karin Latvala  

- Kulturpooler för kommunens samtliga årskurs 4 -6 elever och lärare.

 (Skolorna betalar halva kostnaden. )

Sigtuna Kulturskola har två stycken Kulturpooler med verksamheter som vänder sig mot grundskolans åk 4-6. Kulturpoolen består av tre lärare (sång/dans/teater) som arbetar tillsammans med grundskolans lärare för att eleverna ska nå uppnåendemål i det skolmoment som skolan beslutar att man ska arbeta med. Exempel på arbeten kan vara industriella revolutionen, asagudarna, vatten och luft, uppfinningar, etik och moral, världsreligionerna mm.

Kulturpoolerna har funnits sedan 2005 då kommunens politiker gav i uppdrag till Kulturskolan att med hjälp av estetiska lärprocesser hjälpa till att öka måluppfyllelsen i skolans samtliga ämnen årskurs 4-6. Vi på Kulturskolan är mycket glada över uppdraget och arbetar med glädje tillsammans med barnen i vår kommun!

Lärare: Susanne Fallqvist, Joanna Gomes, Jennifer Carlsson samt Sara Falck, Malin Stintzing och Hanna Wallander 

 

Projekt med medel från statens kulturråd under läsåret 17/18

Blåsundervisning och drama  på Sagaskolan på onsdagseftermiddagarna med lärarna Dorota Wrzosek-Frick och Annika Malm.

Dans och teater på Tingvallaskolan på måndagseftermiddagarna med lärarna Lisa Sterner och Annika Malm.

Blåsundervisning på Eddaskolan på onsdagseftermiddagarna med lärarna Mikael Trense och Fredrik Lindberg.

Bild- och form på onsdagseftermiddagarna på fritidsgården Valsta med läraren Matilda Kästel.

Bokäventyret för förskoleklasser i samarbete med Märsta bibliotek med lärarna Maria Edin och Malin Stintzing.

Dans och drama för elever som går på grundsärskolan, särgymnasium och lärvux på onsdagarna med Malin Stintzing och Lisa Sterner.

Projekt (mot kostnad):

 

- Dans på schemat från förskoleklass till årskurs 3 på Sagaskolan

Syftet är att öka måluppfyllelsen i skolans olika ämnens samtidigt öka sammanhållningen och trivseln på skolan.

En av Kulturskolans danslärare besöker Sagaskolan tre dagar i veckan och träffar alla barnen från förskoleklass till åk 3 vid ett tillfälle per vecka. På lektionerna får barnen använda hela kroppen för att tillägna sig begrepp och kunskap som ett komplement till den ordinarie undervisningen.

Lärare: Maria Edin

 

- Fiolklass åk 2, 3 och 4 på Josefinaskolan

Lärare: Helena Gillemyr/Nina Gleiss

 

- Kulturklasser på Ekillaskolans högstadium

Tillsammans med Ekillas lärare från C-enheten samarbetar två musiklärare, en dramalärare och en danslärare kring de elever som sökt sig till kulturklasserna på Ekillaskolan.

Lärare: Mikael Berg Andersson, Erik Janson, Susanne Fallqvist och Lisa Mathiasson

 

- Musik- och dansverkstad på förskolan

Alla förskolor är välkomna att anmäla sina 5-åringar till verksamheten. 

Lärare: Eva-Karin Latvala och Hanna Wallander

 

- Dans på Arlandagymnasiets kulturinriktning.

Elever från Arlandagymnasiet  som valt dans på gymnasiets nya kulturinriktning får danslektion på Kulturskolan.

Lärare: Helena Gunnarsson

 

- Dans för 5-åringar på Skepptuna skola under vårterminen 2018

Lärare: Veronica Näslund

 

- Undervisning för elever i särskoleklasser på Centralskolan, gymnasiesärskolan och lärvux.

Kulturskolan tar emot ovanstående skolor en gång i veckan under läsåret och bedriver undervisning i dans, drama och/eller musik. Uppdraget har såväl estetiska som sociala mål. Uttryckförmåga, samarbete, kroppsmedvetenhet, skaparlust, självförtroende och synliggörande av eleverna är viktiga komponenter i arbetet. 

Samarbetet mellan skolorna och kulturskolan har funnits sedan 2005 och vi har gemensamt kunnat glädja oss åt elevernas växande och utveckling som vi fått se prov på såväl under lektioner som i diverse föreställningar. 

Lärare: Lena Bodén, Lisa Sterner, Malin Stintzing och Karolina Karner

 

- Kultur och hälsa för Sigtuna kommuns personal

Lärare: Malin Stintzing

 

- Ditt inre och yttre ledarskap för Sigtuna kommuns personal

Lärare: Malin Stintzing

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan