Verksamhet med stöd från Statens kulturråd

Sigtuna kulturskola har under 2017-2018 och 2018-2019 fått generöst bidrag från Statens kulturråd, för att få med fler barn i kulturskolans viktiga verksamhet. Avgifterna kan vara ett hinder för deltagande, så dessa aktiviteter är avgiftsfria! Vi samarbetar med fritidshemmens och fritidsgårdarnas personal. 


Här är några aktiviteter under läsåret 18-19 som bidraget bekostar:

Tingvallaskolan: Spela fiol och cello på tisdag eftermiddag tillsammans med kulturskolans lärare NIna Gleiss och Helena Gillemyr.

Sagaskolan: Spela flöjt, klarinett, saxofon och blockflöjt tillsammans med kulturskolans lärare Dorota Wrzosek-Frick på onsdagar kl 13.00-15.00. 

Eddaskolan: Spela tvärflöjt, klarinett, saxofon, blockflöjt, trumpet och trombon  tillsammans med kulturskolans lärare Mikael Trense och Fredrik Lindberg på onsdagar kl 13.30-17.30.

Valsta fritidsgård: Skapa tillsammans med kulturskolans lärare Matilda Kästel, lärare i bild-och form på torsdagar kl 15.00-17.00.

På Kulturskolan: Dans och drama för särhögstadiet/särgymnasiet/lärvux med kulturskolans lärare Lisa Sterner och Malin Stintzing på onsdagar kl 13.50-15.10

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan