Lägenhetsnumrering

Fastighetsägares inrapportering

Enligt lagen om lägenhetsregistret är fastighets­ägarna skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen. Kontakt ska göras med stadsbyggnadskontoret när ombyggnad av flerbostadshus som påverkar antalet lägenheter sker. Vid nybyggnation uppges lägenhetsnumreringen i samband med bygglovshanteringen. Inrapporteringen kan ske på blankett eller datafil.

Numrering

Lägenhetsnumret är fyrsiffrigt och visar delvis var i byggnaden en lägenheten är placerad. De två första siffrorna anger våningsplanet och de två sista siffrorna anger var på våningsplanet lägenheten ligger. Entréplanets två första siffror sätts till 10 och lägenheten som ligger till vänster om ingången får nummer 01, nästa lägenhet nummer 02 och så vidare i medsols numrering. Samtliga lägenhetsnummer redovisas sedan kopplade till adressen för respektive bostadsingång. Kontakta stadsbyggnadskontoret eller kontrollera i Lantmäteriets anvisningar för numreringen.

Lägenhetsregister och regelverk

Riksdagen beslöt den 17 juni 2006 att införa ett lägenhetsregister, vilket kräver belägenhets­adresser och numrering av varje lägenhet enligt lagstadgat format. Från den första september 2010 ajourhåller kommunen lägenhetsregistret som Lantmäteriet byggt upp genom insamling av uppgifter främst från fastighetsägarna. Ägare av bostadshus med flera lägenheter har numrerat lägenheterna och sänt in underlag till registret med koppling till adress för bostads­ingångar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade länkar