Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Sigtuna kommun

Steninge slottsby

Sigtuna kommun har haft en betydande befolkningsökning under hela 2000-talet och hör till en av de kommuner i landet som relativt sett haft den snabbaste befolkningstillväxten. Inriktningen är att kommunen ska fortsätta växa.

I kommunens översiktsplan finns en rad utvecklingsstrategier som för hur kommunen ska främja en hållbar utveckling samt hur bebyggelse, kulturmiljöer verksamhets- och naturområden och ska utvecklas och bevaras. 

Några av strategierna är

  • Att planera för ekologisk hållbarhet i en attraktiv och socialt hållbar miljö.
  • Nya bostäder och verksamhetsområden i lägen med god infrastruktur.
  • Att utveckla landsbygden och motverka utspridd bebyggelse.
  • Att utveckla Arlanda-Märsta till regional stadskärna.

Sigtuna stadsängar ‒ En hållbar stadsdel

I Sigtuna stadsängar, ett stenkast från Sigtuna stad, planeras cirka 900 nya bostäder. Här kommer det successivt att byggas radhus, villor, hyres- och bostadsrättslägenheter med promenadavstånd till Mälaren. Första inflyttning planeras under 2018. Utöver bostäder kommer det att finnas skola, fritids, vård- och omsorgsboende, detaljhandel och livsmedelsbutiker. Sigtuna stadsängars utveckling sker enligt Breeam Community som är en internationell miljöcertifiering. 

Steninge slottsby ‒ Bostäder på en historisk plats

Här planeras 750 bostäder intill Steninge slott vid Mälaren. Steninge slottsby kommer vara indelat i elva mindre områden som alla har olika karaktär. Här planeras även för en ny marina och ridanläggning för att ta vara på platsens möjligheter. Den nya stadsdelen ligger nära Steninge slott med slottsträdgården och Steningebruk. 

Rosersbergs verksamhetsområde ­‒ Logistiknavet som fortsätter att expandera

I Rosersbergs verksamhetsområde finns landets främsta logistikcenter med närhet till Arlanda och Stockholm/Mälardalen. Områdets verksamheter har expanderat under de senaste tio åren. Behovet av ytterligare mark för verksamheter är stort och finns med i översiktsplanen för området. Läs mer om den pågående detaljplanen

Rosersberg ‒ Framtidens gröna stad

Rosersberg tillhör Sigtuna kommuns södra del med goda förbindelser till både Sigtuna stad, Arlanda, Uppsala och Stockholm. Rosersberg är i dag ett villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region. Rosersberg utvecklas till framtidens gröna stad och är en plats med starka naturvärden. Läs mer om bostadsprojektet på www.sigtuna.se/rosersberg

Märsta port (detaljplan Märsta port) ‒ Fler bostäder i hjärtat av Märsta

Här planeras cirka 400 bostäder mitt i centralorten Märsta, i mötet mellan stadsdelarna Valsta och Tingvalla och i anslutning till sportstråket Midgårdsvallen. Stadsbyggnadsprojektet förväntas ge området en hög arkitektonisk och gestaltningsmässig kvalité. Området ligger nära naturen i och med Steningedalens naturreservat med en led till Steningeviken utmed Märstaån. Läs mer om den pågående detaljplanen.

Sätuna torg

Här kommer det att byggas bostäder och handel med genomtänkt och attraktiv gestaltning som tar tillvara på platsens kvaliteter. Det sociala rummet ska stå i fokus med livfulla stadsstråk, torg och mötesplatser. Läs mer om den pågående detaljplanen.

Arlandastad ‒ Gångavstånd till resten av världen

I området strax söder om Arlanda flygplats planeras i olika etapper att byggas hotell, kontor, verksamheter för handel och service samt testanläggningar för fordonsindustrin. Området ligger i ett viktigt utvecklingsområde som hanteras i flera regionala och kommunala planer och strategier.

Här kan du läsa mer om Sigtunahems aktuella byggprojekt.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan
Se på karta