Boende

Byggarbetsplats Steninge slottsby

Nya bostäder i kommunen byggs till störst del inom och i anslutning till tätorterna. Bebyggelse på landsbygden tillåts i den mån det är förenligt med allmänna intressen samt kommunens planer för övergripande planering och utveckling. Här kan du ta del av kommunens program för bostadsbyggande.

I Sigtuna kommun bor merparten av kommunens cirka 46 000 invånare i tätorterna Märsta, Sigtuna stad och Rosersberg. Cirka 5 500 invånare är bosatta inom kommunens landsbygdsområden. Kommunens översiktsplan anger allmänt att ett variationsrikt utbud av bostäder som svarar mot de olika kommundelarnas behov och olika sorters hushålls efterfrågan ska eftersträvas.

Ta del av kommunens program för bostadsbyggande 2019–2023.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan