Bostadsanpassningsbidrag

OBS! Under sommaren kan handläggningen ta längre tid än vanligt pga semestrar.


Bostadsanpassningsbidraget finns för att du ska kunna bo kvar i din bostad och leva så självständigt som möjligt. Har du eller en anhörig en funktionsnedsättning kan du söka bidrag för att anpassa din bostad så att den fungerar bättre. Ditt behov avgör om du får bidrag. Du kan få bidrag oavsett vilken typ av funktionsnedsättning du har.

Vem gör vad?

 

Vem kan söka?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad. Du behöver inte vara folkbokförd i bostaden, men du måste bo största delen i den. Det som kallas stadigvarande boende. Bor du växelvis på flera adresser kan du få bidrag för att anpassa båda bostäderna. En förutsättning är dock att ditt dubbla boende är regelbundet och långvarigt.

För att få bidrag ska behovet av anpassning inte kunna lösas på ett enklare sätt, till exempel med hjälpmedel. Innan du söker bör du därför prata med din vårdcentral om att få prova hjälpmedel. 

Vad är det som kan anpassas?

Du kan söka bidrag för att anpassa bostadens grundläggande funktioner efter dina behov. Det kan handla om hur du kan ta dig in och ut ur bostaden, hur du kan flytta dig mellan olika rum eller hur du kan använda badrum och kök. En förutsättning är att ditt behov är långvarigt, tillfälliga problem ger inte rätt till bidrag.

Exempel på anpassningar

Du söker bidrag för de anpassningar som behövs för just dina behov. Det här är bara några exempel.
Om du har svårt att komma in i och ut ur olika rum kan du behöva ta bort trösklar eller bredda dörrar. Det kan också handla om stödhandtag eller att installera automatiska dörröppnare. Har du svårt att gå i trappor kan du behöva ledstänger eller räcken. Eller kanske en hiss löser behovet.

I ditt badrum kanske du behöver ta bort badkaret och ordna en duschplats, förbättra belysningen eller sätta in stödhandtag. I köket kan det handla om att förbättra belysningen eller ändra höjden på skåp och arbetsbänkar.

Det behöver inte bara gälla anpassningar inomhus. I närheten av din bostad kan du behöva ramper, dörröppnare eller ledstänger/räcken. Gäller det balkongen kan det handla om att anpassa trösklar eller lägga trall på golvet.

Om du ska flytta

Det finns några saker som påverkar din rätt till bidrag om du ska flytta. Om den nya bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till din  funktionsnedsättning kan du inte få bidrag för att åtgärda det. Exempel på sådant som är uppenbart olämpligt är brister vad gäller storlek, planlösning, antal våningsplan med mera.

Vad kan du inte kan få bidrag för?

Du får inte bidrag för sådant som behöver göras av andra orsaker än din funktionsnedsättning, alltså normal skötsel och underhåll eller lösa inventarier som möbler, tvättmaskin eller andra vitvaror. Du kan heller inte få bidrag för att anpassa ett fritidshus.

Bostad med stöd av SoL eller LSS

Nytt från första juli 2018 är att du inte kan få bostadsanpassningsbidrag om du fått din bostad med stöd av SoL eller LSS. På Boverkets webbplats är det beskrivet som: 

"Den som bor i en bostad efter beslut enligt 5 kapitlet 5 § andra stycket eller  7 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller 9 § 8 eller 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas bostadsanpassningsbidrag enligt den nya lagen."

Du kan söka bidrag i efterhand

Du kan söka bostadsanpassningsbidrag även om du redan utfört anpassningen. Du hittar mer information om det på sidan Så här ansöker du.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation
Relaterade Länkar