Reparationer och underhåll

Du äger din utrustning som du fått bidrag för och ansvarar för skötsel och underhåll.

Du måste räkna med utgifter för normalt underhåll och reparationer. Kostnader som uppkommit på grund av skadegörelse, åsknedslag, handhavandefel eller normalt bostadsunderhåll täcks normalt inte av bidrag. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag för att se över försäkringsskyddet gällande din utrustning.

För reparationer, ändringar eller kompletteringar som enligt lag eller avtal åvilar tillverkare eller säljare lämnas inte bostadsanpassningsbidrag. Kontrollera därför om din anpassning eller utrustning har garanti och hur länge den gäller.

Gällande ditt ärende är det konsumentlagstiftningen som gäller mellan dig och entreprenören du anlitar. Ta del av dina rättigheter som konsument

Felanmälan

Felanmälan gällande utrustningen gör du hos den entreprenör du anlitat. Gör du en felanmälan är du ansvarig för att betala fakturan för reparationen.

Bidrag till reparation

Bidrag kan lämnas för reparationer av tekniskt avancerad utrustning som anskaffats med stöd av bostadsanpassningsbidrag om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll, handhavandefel eller åverkan.

Om behovet av reparationen av utrustningen uppstått på grund av onormalt slitage som beror av en funktionsnedsättning kan reparationen vara bidragsberättigad. Kontakta handläggare för mer information.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Relaterade dokument

Boverket