Vad gäller om jag flyttar?

Möjligheten att få bidrag är begränsad när man köper eller byter bostad. Här kan du ta del av vad som gäller vid flytt.

Om du byter bostad

När du byter bostad har du ett ansvar att välja en lämplig bostad med tanke på din funktionsnedsättning. Endast i undantagsfall lämnas bidrag till anpassningsåtgärder vid köp eller byte till annan bostad och då krävs det särskilda skäl till val av bostad.

I sammanhanget beräknas kostnaderna för alla åtgärder som vid bostadsbytet kan förutses bli nödvändiga inom fem till sex år, inte bara de åtgärder som ansökan avser.

Om du bygger nytt

Om du bygger nytt och har en funktionsnedsättning så ska du se till att bostaden blir lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen och att den nya bostaden motsvarar dina nuvarande och framtida behov. För att avgöra om en åtgärd är bidragsberättigad måste kommunen pröva om materialet, inredningen eller utrustningen är gängse på marknaden och om materialet eller utrustningen brukar väljas även av personer som inte har någon funktionsnedsättning.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan