Allmänna handlingar från bygglovsarkivet

Nu kan du begära ut bygglovshandlingar via vår digitala tjänst. Följ anvisningarna nedan.

Om du vill ha en kopia av ett beslut, plan- eller fasadritningar, situationsplan med mera kan du få dessa via vår digitala tjänstHandlingarna skickas till dig digitalt via mina sidor, via e-post alternativt i pappersform.

Eventuella handlingar innehållande personuppgifter kommer att behandlas enligt Offentlighetsprincipen, Sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). 

Bra att veta

Om du loggar in med e-legitimation kan du hämta dina ritningar på Mina sidor. För att få en notifiering om när ritningarna finns, kom ihåg att fylla i din profil.

Beställer du ritningar utan att vara inloggad med e-legitimation kommer eventuella ritningar som innehåller personuppgifter att skickas med e-post eller post i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid utlämnande av handling tas en avgift ut enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 297.

Vi tar endast emot beställningar via vår digitala tjänst.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan