Allmänna handlingar från bygglovsarkivet

Allmänna handlingar från bygglovsarkivet

Nu kan du begära ut bygglovshandlingar via vår digitala tjänst. Följ anvisningarna nedan.

Om du vill ha en kopia av ett beslut, plan- eller fasadritningar, situationsplan med mera kan du få dessa via vår digitala tjänstHandlingarna skickas till dig digitalt via mina sidor, via e-post alternativt i pappersform.

Eventuella handlingar innehållande personuppgifter kommer att behandlas enligt Offentlighetsprincipen, Sekretesslagen och dataskyddsförordningen (GDPR). 

Bra att veta

Om du loggar in med e-legitimation kan du hämta dina ritningar på Mina sidor. För att få en notifiering om när ritningarna finns, kom ihåg att fylla i din profil.

Beställer du ritningar utan att vara inloggad med e-legitimation kommer eventuella ritningar som innehåller personuppgifter att skickas med e-post eller post i enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid utlämnande av handling tas en avgift ut enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-11-30 § 297.

Vi tar endast emot beställningar via vår digitala tjänst.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan