Rivningslov

Inom områden med detaljplan krävs rivningslov för att riva byggnader eller delar av byggnader.

Rivningslov behövs inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Startbesked

Innan rivning av byggnad eller del av byggnad påbörjas skall rivningsanmälan med tillhörande rivningsplan och kontrollplan inlämnas. Rivningsplanen visar hur olika fraktioner av rivningsmaterial skall tas om hand. 

Rivningsplan erfordras även i samband med ombyggnad där rivningsmaterial kan finnas som regleras i särskild lagstiftning, t.ex asbest. När alla handlingar inkommit och kan godkännas så får byggnadsnämnden besluta om startbesked, varefter byggnadsarbetena får påbörjas. OBS! Påbörjas rivningen utan startbesked beslutas om en betydande sanktionsavgift. Avgiften kan inte kommunen nedsätta eller låta bli att besluta om.

 

Slutbesked

Efter att rivningsarbetena avslutats ska en begäran om slutbesked inlämnas. Det får du när alla krav från kontrollplanen och rivningsplanen är uppfyllda och alla handlingar som krävts har lämnats in.

 

Ansökan/anmälan

Blanketter kan erhållas hos Stadsbyggnadskontoret eller på Sigtuna kommuns hemsida.

Ansökan/anmälan lämnas eller skickas till stadsbyggnadskontoret.

Ansökningsblanketter

Tryck här!

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation