Kvalitetsgarantier för bygglov och bygganmälan

 kvalitetsgarantier

Rådgivning

Du är välkommen att kontakta oss för att få råd och information, men ring gärna först och boka tid för besöket. Bland annat kan vi ge råd om placering, utformning och färgsättning av ditt hus så att det anpassas till tomten och till omgivningen.  

Finns det särskilt kulturhistoriska aspekter kan även Sigtuna museum ge råd.  

Snabb bekräftelse

Bekräftelse att ärendet har kommit in skickas inom 1 vecka.        

Rimlig handläggningstid  

Nedanstående tider gäller från det att en komplett (fullständig) ansökan lämnats in och under förutsättning att föreslagna åtgärder kan godkännas.  

 • Bygganmälan för åtgärder som inte kräver bygglov behandlas normalt inom 3 veckor. 
 • Ansökningar om bygglov för enklare åtgärder som stämmer med detaljplanen (t ex mindre fasadändring) behandlas normalt inom 5 veckor.
 • Övriga ansökningar om bygglov som stämmer med detaljplanen behandlas normalt inom 8 veckor.  

Ansökningar om bygglov som medför mindre avvikelse från detaljplanen och/eller måste tas upp i bygg- och trafiknämnden tar som regel längre tid.  

Vad du kan göra själv:

 • Tänk på att stora områden inom kommunen har restriktioner med avseende på flygbuller för att bygga nya bostadshus.
 • Inom Sigtuna stad finns många kulturhistoriska aspekter att ta hänsyn till vid förändringar – ta reda på vad som gäller för ditt hus.
 • Kontakta oss i ett tidigt skede för att få besked om möjligheten att genomföra ditt bygge. 
 • Ta hänsyn till tomten och omgivningen när du väljer hustyp.
 • Informera dina grannar om det du vill göra.
 • Lämna in ansökan/anmälan i god tid med fackmässigt gjorda handlingar.
 • Om det inte finns kommunalt vatten och avlopp - redovisa en avloppslösning som uppfyller miljö- och hälsoskyddskraven.
 • Se till att bygganmälan tillräckligt beskriver byggprojektets art och omfattning.
 • Utse en kvalitetsansvarig före byggsamrådet

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation