Boverket - Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder måste du oftast anlita en kontrollansvarig (KA). Det är du som är byggherre som anger förslag till KA i ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen och de bestämmelser och villkor som gäller följs.
 
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den, som utför den åtgärd som ska kontrolleras.
 
Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök på ditt bygge.
 
Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. För att få bygglov och startbesked måste du ändå ha en kontrollplan

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan

Boverket - Kontrollplan och Kontrollansvarig