Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Skylt som anvisar parkering för rörelsehindrad

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får, enligt 13 kap. 8 § i Trafikförordningen (1998:1276), endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som gör att personen har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Du kan söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade som:

Förare

Du kör fordonet själv (från augusti 2009 får detta tillstånd endast användas när du själv kör)

Passagerare

Du är passagerare (tillståndet får endast användas när du är passagerare). Förutom rörelsehindret gäller dessutom att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande. Du som passagerare ska inte ensam kunna invänta föraren vid målpunkten under tiden denne parkerar fordonet.

På tillståndet anges om du är förare (F) eller passagerare (P).

Ansökan om parkeringstillstånd prövas av kommunen där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden inte är folkbokförd i Sverige, i kommunen där personen bor. Ansökan prövas enligt 13 kap 8 § i Trafikförordningen (1998:1276) och Transportstyrelsens föreskrifter, TSFS 2016:19.

Så här ansöker du

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade via våra digitala tjänster eller via vår ansökningsblankett. Blanketten går även att hämta i kommunhusets reception. I ansökan måste läkarintyg bifogas. Här kan du se ett exempel på ett kvalificerat läkarintyg för en ansökan. Ett läkarintyg innebär inte att parkeringstillstånd för rörelsehindrade alltid utfärdas. 

Det är viktigt att alla frågor på ansökan och läkarintyg är ifyllda. Handlingar som inte är kompletta skickas tillbaka för komplettering vilket innebär en förlängd handläggningstid. Vid varje ansökan görs en ny bedömning av sökandes behov av ett parkeringstillstånd. 

När du skickar in formuläret delar du med dig av personuppgifter. Infomation om hur sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Vem kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

Systemet med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns för att underlätta för personer med ett varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig. Nedan finns ytterligare kriterier. 

  • För rörelsehindrade som inte själv kör bil utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl finns. Den som kör en rörelsehindrad person får, utan tillstånd, stanna där vägmärke visar att det är förbud att parkera eller förbud att stanna och parkera, för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför fordonet. Föraren måste vara uppmärksam så att fordonet inte hindrar andra eller orsakar trafikfara. Det är inte tillåtet att stanna längre än vad som är absolut nödvändigt.
  • Enbart svårighet att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
  • Enbart svårigheter att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.
  • Person med synnedsättning som inte har något rörelsehinder beviljas normalt sett inte parkeringstillstånd.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation