Ansökan TA-plan och schakttillstånd

När vägarbeten påverkar trafik måste man ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbetet startar. Schakttillstånd krävs också om arbetet innebär grävning i allmän mark.

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Om du vill utföra ett arbete på offentlig plats som påverkar fotgängare, cyklister eller trafik måste du ha en trafikanordningsplan (TA-plan). TA-planen ska vara granskad och godkänd av trafikdriftsenheten innan du får påbörja arbetet. 

En TA-plan krävs vid en avstängning för att visa hur trafiken ska förflytta sig förbi vägarbetet på ett säkert sätt. TA-planen visar hur vägmarkeringar samt hur skydd för trafikanter eller andra anordningar ska utföras. Ansökan om TA-plan görs via våra digitala tjänster.

När behövs TA-plan?

  • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik.
  • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten.
  • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift.
  • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning.
  • Vid grävning i offentlig mark, med mera.

 

Exempel på TA-plan

Teknisk handbok för grävning i allmän mark

 

Schakttillstånd

Om vägarbetet även innebär att man gräver i allmän mark, måste man utöver trafikanordningsplanen även göra en ansökan om schaktillstånd.  Ansökan om schakttillstånd görs via våra digitala tjänster

Normalt tar handläggningen cirka 10 dagar, men denna tid kan variera. Se därför till att vara ute i god tid med din ansökan. Tiden för handläggningen förlängs om ansökan inte är komplett.


Taxa för ansökningshandläggning

 Typ av ansökan

 Avgift (inkl. moms)

 Schakttillstånd  2 500 kr
 TA-plan  2 500 kr
 Förlängning av schakttillstånd         1 250 kr
 Förlängning av TA-plan  1 250 kr

 

Vite

Typ av överträdelse

Avgift (inkl. moms)

Olovlig grävning 12 500 kr
Utebliven färdiganmälan schakt       2 500 kr
Godkänd TA-plan saknas 7 500 kr
Avvikelser från godkänd TA-plan 3 750 kr

 

När du skickar in formuläret delar du med dig av personuppgifter. Infomation om hur sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation