Ansökan transportdispens

Dispens ska sökas hos kommunen då transporten endast går inom Sigtuna kommun. I övriga fall ska ansökan skickas till Trafikverkets region där färden påbörjas. 

Du kan ansöka om transportdispens via våra digitala tjänster eller via vår ansökningsblankett. Om transporten endast sker inom Sigtuna kommun ska dispensansökan skickas till trafik@sigtuna.se

Ansökan om dispens ska skickas i god tid innan transporten är planerad att köras. 

Taxa för tunga, breda och/eller långa transporter

Typ av transport

Avgift (inkl moms)

Tung transport

1 688   kr

Breda transporter mindre än 450 cm

875   kr

Breda transporter mer än 450 cm

1 688   kr

Långa transporter mindre än 36 m

875   kr

Långa transporter mer än 36 m

1 688   kr


För mer detaljerad information se Trafikverket

När du skickar in formuläret delar du med dig av personuppgifter. Infomation om hur sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan