Parkering

Stannande och parkering regleras av trafikförordningen och lokala trafikföreskrifter. Vägmärken regleras i vägmärkesförordningen. Du kan läsa mer om dessa nedan.

Trafikförordningen

I Trafikförordningen (1998:1276) kan du läsa om regleringar för stannande och parkering. Dessa gäller i hela landet och för alla trafikanter och skyltas oftast inte med vägmärken. Det är upp till varje ensikld förare att kunna och hålla sig uppdaterad. 

Lokal trafikföreskrift, LTF

Kommuner kan själva bestämma om vissa trafik- och parkeringsregler. Kommunen gör det genom att besluta om lokala trafikföreskrifter. Regleringar med lokala trafikföreskrifter gäller bara inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Genrellt finns vägmärken uppsatta där en lokal trafikföreskrift gäller, men det finns även såkallade allmänna lokala trafikföreskrifter som inte behöver märkas ut med vägmärken. Som trafikant är du skyldig att känna till och rätta dig efter de regler som finns i kommunen. Sigtuna kommuns lokala trafikföreskrifter finns i Transportstyrelsens trafikföreskriftssamling.

Vägmärkesförordningen 

I Vägmärkesförordningen (2007:90) kan du läsa om vad som gäller för vägmärken och skyltar.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation