Betalning och bestridande parkeringsanmärkning

Parkeringsanmärkning utfärdas på allmän platsmark till skillnad från kontrollavgift som utfärdas på tomtmark. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan platsmark respektive tomtmark.

Betalning

Den som är registrerad ägare på fordonet som fått en parkeringsanmärkning ansvarar för att parkeringsanmärkningen betalas. 

Om du har fått en parkeringsanmärkning betalar du in avgiften till Transportstyrelsens Bankgiro 5051-6905. Vid betalning uppger du det OCR/ärendenummer som finns på parkeringsanmärkningen.

Paying tickets from abroad

Read more about paying parking tickets from abroad on Transportstyrelsens website.

Bestridande

Om du vill bestrida en parkeringsanmärknig ska det ske skriftligen till Polisen i det län som parkeringsanmärkningen utfärdades i. I bestridandet ska ägaren till fordonet ange de omständigheter och den bevisning bestridandet grundas på. Använd registreringsnummer eller OCR/ärendenummer som referens.

För att slippa påminnelseavgift måste hela felparkeringsavgiften betalas in innan ett eventuellt bestridande. Om bestridandet leder till att betalningsansvar undanröjs återbetals felparkeringsavgiften.

Blankett på Polisens hemsida för bestridande av parkeringsanmärkning.

Skicka blanketten till följande adress:

Polisregion Stockholm

Polismyndigheten
Region Stockholm
106 75 Stockholm
E-post: registrator.stockholm@polisen.se

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation