Betalning och bestridande kontrollavgift

Kontrollavgift utfärdas på tomtmark till skillnad från parkeringsanmärkning som utfärdas på allmän platsmark. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan kontrollavgift och parkeringsanmärkning.

Betalning

Den som är registrerad ägare på fordonet som fått en kontrollavgift ansvarar för att kontrollavgiften betalas.

Om du har fått en kontrollavgift betalar du in avgiften till Hojab Parkeringsservice Plusgiro 84 26 03-3. Vid betalning uppger du det OCR/ärendenummer som finns på kontrollavgiften.

Bestridande

Anser du att en kontrollavgift som är utfärdad av Sigtuna kommun är felaktig kan du bestrida den till Hojab Parkeringsservice. Innan du bestrider är det viktigt att du kontrollerat att det är Sigtuna kommun som utfärdat kontrollavgiften. Har du fått en kontrollavgift av ett annat parkeringsbolag gäller andra regler, kontakta parkeringsbolaget som utfärdat kontrollavgiften för att få mer information.

Bestridande av kontrollavgiften ska göras skriftligen till:
HOJAB Parkeringsservice
Box 102
169 81 Solna 

I bestridandet anges kontrollavgiftens ärendenummer, fordonets registreringsnummer, orsak till bestridandet  samt namn och adress.

Bestrids kontrollavgiften ska inte avgiften betalas innan ärendet är färdigbehandlat. Beviljas rättelse behöver kontrollavgiften inte betalas.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation